Ce spune Biblia despre soarta veșnică a împăratului Solomon?

Întrebare:

Ce credeți despre Solomon care a păcătuit atât de mult împotriva lui Dumnezeu, curvind cu atâtea femei și slujind altor dumnezei? El a fost mântuit sau a ajuns în iad? Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Biblia nu dă un răspuns clar cu privire la soarta împăratului Solomon în veșnicii. Voi încerca să prezint aici argumentele existente pentru ambele poziții.

Solomon târât în idolatrie de nevestele lui

Solomon târât în idolatrie de nevestele lui

Solomon a păcătuit grav înaintea lui Dumnezeu

În cartea 1 a Împăraților găsim următoarea relatare despre căderea și păcatele lui Solomon:

Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Adomite, Sidoniene, Hetite, care făceau parte din neamurile despre care Dumnezeu zisese copiilor lui Israel: să nu întrați la ele, și nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire. A avut de neveste șapte sute de crăiese împărătești și trei sute de țiitoare; și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei; și inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astarteea, zeița Sidonienilor, și după Milcom, urâciunea Amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului, și n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din afara Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul S-a mâniat pe Solomon, pentru că își abătuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon: “Fiindcă ai făcut așa, și n-ai păzit legământul Meu și Legile Mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai, nu voi face lucrul acestea în timpul vieții tale, pentru tatăl tău David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția; voi lăsa o seminție fiului tău, din pricina robului Meu David, și din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.” (1 Împărați 11:1-13)

Căderea aceasta a fost una mare și gravă și cel mai grav este că nu se menționează în Biblie despre o pocăință a lui Solomon pentru păcatele săvârșite. Fără pocăință nu este posibilă mântuirea nimănui. Au fost împărați care au făcut mult rău pe tot parcursul vieții lor, cum ar fi Ahab sau Manase, dar ei s-au pocăit pentru răul făcut. De altfel, și tatăl lui Solomon, David, a săvârșit și el păcate grave pentru care s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și a căpătat iertare cu toate că a avut de suferit consecințe grave. Ne pare rău că nu găsim înregistrată pe paginile Sfintelor Scripturi și o pocăință a lui Solomon, dar asta nu ne dă suficient temei să credem că nu a existat o pocăință.

Dumnezeu a promis să nu depărteze harul Său de la Solomon

Iată ce făgăduință i-a făcut Dumnezeu împăratului David, tatăl lui Solomon:

Când ți se vor împlini zilele și vei fi ulcat cu părinții tăi, Eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăția. El va zidi Numelui Meu o casă, și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăție luil. Eu îi voi fi Tată și el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești; dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul pe are l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea Mea, și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. (2 Samuel 7:12-16)

Nu încape nici o îndoială că fiul despre care este scris aici este Solomon. El este urmașul lui David care a ieșit din trupul lui, el a fost pus de Dumnezeu ca și împărat și el a zidit o casă Numelui lui Dumnezeu. Tot el este cel care a făcut ce este rău și deci, despre el este și promisiunea făcută de Dumnezeu că nu va depărta harul de la el. Se referă această promisiune și la soarta lui în eternitate? Sau doar la promisiunea că dinastia regală nu va trece la un alt neam? Las pe cititor să-și facă concluziile.

Solomon era conștient de judecata lui Dumnezeu

Cu toții cunoaștem că Solomon a fost cel mai înțelept dintre oameni. Totuși, această înțelepciune nu i-a fost de ajuns ca să rămână credincios lui Dumnezeu. Căutările și frământările lui intelectuale le-a înregistrat în cartea Eclesiastul și zice că a încercat să-și găsească plăcerea în toate, dar a rămas dezamăgit și spre sfârșitul cărții face aceste concluzii:

Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. (Eclesiastul 11:9)

Și încă…

Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. (Eclesiastul 12:13-14)

Mulți cercetători ai Bibliei cred că omul care a scris aceste adevăruri nu putea să nu se pocăiască înainte de moarte și că a scris aceste lucruri la bătrânețe. Pe de altă parte, în cartea 1 Împărați ne este specificat că la bătrânețe nevestele i-au întors inima spre alți dumnezei.

Solomon nu este trecut în lista eroilor credinței

În capitolul 11 al Epistolei către Evrei este prezentată o listă a eroilor credinței din care Solomon lipsește și unii cred că acesta este un argument să credem că Solomon nu va fi mântuit.

Cum vezi, dragă cititor, nu putem da un răspuns complet și clar cu privire la soarta eternă a lui Solomon. De aceea, caută să intri în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și să trăiești o viață sfântă ca să ai toată siguranța mântuirii.