Care este soarta oamenilor buni care nu au crezut în Evanghelie?

Din punct de vedere a lui Dumnezeu toți oamenii sunt păcătoși. Totodată, vedem că sunt mulți oameni buni, care dau dovadă de mai multă integritate decît unii care se numesc creștini, citesc Biblia și merg la biserică. Care este soarta oamenilor buni după moarte?

Vor fi judecați în baza mărturiei conștiinței lor proprii

Apostolul Pavel scrie așa:

“Cînd Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta marturisește cugetul lor si gîndurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul aceasta se va vedea în ziua cînd, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.” (Romani 2:14–16)

Dumnezeu a pus legea Sa, sau capacitatea de a discerne binele și răul, în conștiința fiecărui om. De aceea, în orice popor furtul, minciuna, adulterul, etc. sunt condamnate și în nici un caz la nimeni nu sunt considerate virtuți. Cînd omul face un lucru rău, conștiința lui îl condamnă. Chiar și atunci cînd alții încearcă să-l convingă că este bine, sau să se auto-înșele, și atunci conștiința îl condamnă pe om. Prin urmare, soarta oamenilor buni, care n-au auzit Evanghelia, va fi judecata după faptele lor în raport cu ce le-a spus conștiința. Și dacă au acționat împotriva conștiinței proprii, vor fi judecați după faptele lor. Cunoști vre-un om care nici odată în viață nu a făcut rău mergînd împotriva conștiintei proprii? Cunoști pe cineva care să nu fi avut mustrări de conștiință vre-o dată în viață? Aceasta este judecata care o va aplica Dumnezeu față de oamenii care nu au auzit nici odată Evanghelia. Dar, dacă au auzit mesajul Bibliei și vestea bună despre jertfa lui Isus Hristos, situația lor se schimbă foarte mult.

Au fost judecați și condamnați

Domnul Isus Hristos a spus așa:

“Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aiba viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mantuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decît lumina, pentru că faptele lor erau rele.” (Evanghelia dupa Ioan 3:16–19)

Credința în Domnul Isus este soluția mîntuirii oricărui suflet omenesc, iar necredința este cea mai mare crimă care poate să o facă un om împotriva sufletului propriu. Oamenilor care au auzit mesajul despre Isus și L-au respins în calitate de Domn si Mîntuitor, Biblia le vorbește foarte clar și le spune că deja au și fost judecați, adică deja ei sunt condamnați pentru că nu au crezut în Numele Singurului Fiu al lui Dumnezeu. Aceasta este soarta oamenilor buni, care resping mesajul mântuitor. Celelalte păcate făcute anterior sunt puse în umbra de această mare crimă. Ei vor fi judecați pentru că au respins mîntuirea lui Dumnezeu sau soluția lui Dumnezeu pentru mîntuirea lor. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, pe Singurul Lui Fiu, iar ei au respins acest sacrificiu și astfel s-au condamnat de două ori. Nu este nici o altă scăpare pentru ei și în ziua judecțății vor primi o condamnare la chinuri eterne. Crezi în Domnul Isus Hristos pentru mîntuirea sufletului tău? Sau ai respins și respingi această credință mîntuitoare?

Majoritatea oamenilor merg spre pierzarea veșnică

Deseori oamenii întreabă mirați: “Cum de aveți voi Creștinii îndrazneala să spuneți că doar voi veți moșteni viața veșnică? Dar cum este cu celelalte religii ale lumii? Ce va fi cu atît de mulți oameni care se închină altor zei?” Domnul Isus a spus în vestita predică de pe munte:

“Intrați pe poarta cea strîmtă, caci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află.” (Evanghelia dupa Matei 7:13–14)

Vă atrag atenție la cuvintele “mulți” si “puțini”. Cei ce merg la pierzare sunt mulți. Cei ce merg la viață sunt puțini. Cei mulți nu pot afla calea vieții pentru că o resping înainte ca să intre pe ea, înainte ca să dorească măcar să afle mai mult despre această cale. Din ce categorie faci tu parte? Din cei mulți care merg la pierzare, sau din cei puțini care au aflat viața și vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu?


Nu te bizui pe faptele tale ca să nesocotești jertfa mîntuitoare a Domnului Hristos. Crede în El și în Evanghelie ca să fii mîntuit.