Sfaturi practice pentru prietenii trainice

Celebrată încă din 30 iulie 1930, Ziua Internațională a Prieteniei este o ocazie în plus să ne exprimăm recunoștința celor, ce la bine și la rău, sunt acolo și ajung ca niște frați. Din păcate, din cauza mai multor factori precum saltul tehnologic sau pervertirea valorilor, multe din relațiile sănătoase se degradează, iar altele nici nu mai au loc. Din această cauză omul, care a fost creată ființă socială, ajunge să fie dezamăgit și să nu mai creadă în prieteniile adevărate, devenind la rândul lui, prieteni superficiali. În acest articol voi aborda, în lumina Scripturii, cum trebuie să fie un prieten bun, dar și câteva sfaturi practice în ce privește alegerea lor.

Cum trebuie să fie un prieten bun?

1. Un prieten poate fi o sursă de mângâiere și încredere:

Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.

Proverbe 18:24 b …dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

2.Un prieten bun îți dă sfaturi bune

Proverbe 11:14 Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.

Proverbe 27:9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

Câteva sfaturi pentru a-ți alege prieteni buni.

Bine cunoscutul proverb popular spune „Zi-mi cine sunt prietenii tăi, ca să-ți spun cine ești”. Aceasta exprimă un adevăr foarte profund și anume că prietenii sau anturajele noastre ne determină mai mult decât credem sau am vrea, iar într-un timp nu foarte lung, începem să le asimilăm comportamentele și atitudinile. De aceea este așa de important ca să avem tovărășii bune.

1. Ce fel de prieteni NU trebuie să avem?

Din cei ce bârfesc : Proverbe 20:19 Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci.

Din cei iuţi la mânie, lipsiţi de caracter: Proverbe 22:24-25  Nu te împrieteni cu omul mânios, şi nu te însoţi cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet

Din cei dedaţi la băutură şi lăcomie: Proverbe 23:20-21  Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

Nesupuşi, certaţi cu legea: Proverbe 24:21-22 Fiule, teme-te de Domnul şi de împăratul; şi să nu te amesteci cu cei neastîmpăraţi! Căci deodată le va veni pieirea, şi cine poate şti sfîrşitul amîndorora! –

Din cei mincinoşi, care fac glume proaste: Proverbe 25: 18-20 Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare, aşa este omul care înşeală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc.”

Nu te lăsa înșelat, așa cum spune și apostolul Pavel: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 15:33)

2. În schimb, ce fel de prieteni trebuie să avem?

În Proverbe 13:20 scrie că cine umblă cu înţelepţii se face înţelept. Caută să îți faci prieteni care:

-au roadele Duhului Sfânt: Galateni 5:22-23 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege”

-cu un caracter integru (aici scrie despre episcopi și diaconi, dar toți trebuie să avem un astfel de caracter) 1 Timotei 3:2-4, 8 să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.  Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;  să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. (…)

-trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de cîştig mîrşav

Sper ca aceste rânduri să îți fie de ajutor în alegerea prietenilor, și tu, la rândul tău să fii un prieten bun, adevărat.
Dar înainte să închei, vreau să îți fac cunoștință cu Cineva care este cel mai bun prieten posibil. Cineva care nu te va dezamăgi niciodată, care te va înțelege mai bine ca oricine, la care poți apela indiferent de oră, fie zi, fie noapte, care Și-a dat chiar viața pentru tine – Domnul Isus Hristos. El a zis:

„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi… Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.” (Ioan 15:13-14).

Vrei și tu să fii prietenul Lui?