Care este semnificația păcatului originar?

Fiecare om moștenește o fire păcătoasă de la părinți la naștere. Iată câteva pasaje biblice ce explică această doctrină care trebuie înțeleasă de orice om ca astfel să caute mântuirea ce este în Isus Hristos.

Firea păcătoasă o moștenim la naștere

Când își plângea păcatul săvârșit împotriva lui Bat-Șeba și a lui Urie, împăratul David, la insuflarea Duhului Sfânt a spus:

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmul 51:5)

Prin aceasta David nu spune că mama lui l-ar fi conceput dintr-o relație imorală, ci faptul că a moștenit firea păcătoasă de la părinții lui și adevărul acesta este explicat mai detaliat de către Apostolul Pavel în Epistola către Romani.

Prin Adam a întrat păcatul și ne-a afectat pe toți

Când le explica creștinilor din Roma despre mântuirea pe care o avem toți oamenii prin Isus Hristos, Apostlul Pavel a scris:

… printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… (Romani 5:14)

Contextul ne arată că acest “un singur om” este Adam. Prin el păcatul și moartea au intrat în lume și au ajuns să ne afecteze pe fiecare în parte.

Dumnezeu ne dă iertarea de păcate în dar

Chiar dacă ne-am născut cu o fire păcătoasă și am săvârșit multe păcate, în dragostea și mila Lui, Dumnezeu L-a dat pe Domnul Isus să moară în locul nostru la cruce și astfel să plătească vina pentru păcatele noastre. Să venim cu credință la El, să ne pocăim, să intrăm în Noul Legământ și să avem parte de darul vieții veșnice:

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

Vino la Domnul Isus, crede în El și scapă de robia păcatului.