Este îngăduit să te căsătoreşti cu un reformat, care nu crede în Dumnezeu?

Întrebare:

Sunt o tânără de 25 de ani şi am un prieten de altă credinţă. El este reformat, dar este sceptic în ce priveşte existenţa lui Dumnezeu. Eu încerc să-l luminez, dar mi-e greu, pentru că şi credinţa mea este slabă. Avem opinii foarte diferite despre viaţă, dar totuşi, ţin mult la el. Nu ştiu ce ar fi mai bine: să-l părăsesc sau să sper că i-aş putea insufla o forma de credinţă?

Sună interesant „este reformat, dar este sceptic în ce priveşte existenţa lui Dumnezeu”… Dar este realitatea zilelor noastre, când oamenii se bat cu pumnul în piept că sunt creştini, se declară astfel la recensământ, dar în esenţă sunt atei…

Dacă nu ai crezut din toată inima în Domnul Isus, dacă n-ai încheiat cu El Noul Legământ, dacă nu ai experimentat naşterea din nou şi nu ai primit Duhul Sfânt de la Dumnezeu nu te deosebeşti cu nimic de prietenul tău în ce priveşte mântuirea sufletului. Noi avem nevoie de credinţă ca să ne mântuim sufletele de la pierzarea veşnică în iad şi să moştenim darul vieţii veşnice. Oricare ar fi religia omului sau biserica la care merge, dacă nu încheie Noul Legământ cu Domnul Isus şi nu se naşte din nou nu-l ajută la nimic. Lui Nicodim, un om foarte religios la vremea lui, Mântuitorul i-a spus:

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”  Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. (Evanghelia după Ioan 3:3-5)

Întrebarea naşterii voastre din nou este mult mai importantă şi prioritară. De aceea, iată ce te sfătuiesc să faci:

  1. Dacă nu aveţi încă, cumpără de urgenţă câte o Biblie pentru tine şi pentru prietenul tău şi începeţi să citiţi Noul Testament ca să înţelegeţi bine mesajul Evangheliei. Vă recomand să găsiţi cartea „Dumnezeule, exişti?”, care este un manual excepţional de studiere a Evangheliei după Ioan, aplicând metoda inductivă.
  2. Căutaţi o biserică, unde se propovăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu cu acurateţe şi începeţi să mergeţi acolo. Cereţi preotului sau pastorului să vă ajute să înţelegeţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să vă dea călăuzire, ca să puteţi întra în Noul Legământ cu Domnul Isus.
  3. Dacă prietenul nu se arată interesat de lucrurile sfinte şi refuză să facă aceste lucruri, trebuie să vă despărţiţi, pentru că nu veţi putea întemeia o familie în care să fiţi fericiţi. Ştii singură că în cazul racului, lebedei şi a ştiucii, carul a rămas pe loc şi toţi erau supăraţi, pentru că fiecare trăgea în direcţia lui. Ca să faci familie fericită cu cineva, trebuie să aveţi aceleaşi valori şi să mergeţi în aceeaşi direcţie. Şi Domnul Isus categoric interzice celor care au intrat în Noul Legământ cu El să se căsătorească cu cineva care nu face parte din acest legământ.

Dumnezeu să vă călăuzească şi să vă ajute în aceşti paşi importanţi.