De ce au fost creaţi oamenii?

Scopul creării oamenilorZilele acestea am primit exact această întrebare de la o vizitatoare a portalului www.moldovacrestina.md. Nimeni nu se poate realiza în viaţă la toată capacitatea dacă nu cunoaşte scopul pentru care a fost creat. În acest articol vin să prezint două texte biblice  în care putem vedea care este scopul creării oamenilor. Această  întrebare are o mare importanţă pentru fiecare om.

Scopul creării oamenilor a fost  pentru a reprezenta caracterul lui Dumnezeu. Iată cum relatează Biblia crearea omului.

Apoi Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Genesa 1:26-27)

Dumnezeu este Duh şi când spune Cuvântul lui Dumnezeu că omul a fost creat după chipul Sau, ca să fie o imagine a lui Dumnezeu, se referă la partea spirituală, sau la caracterul lui Dumnezeu. Acestea sunt aşteptările Lui de la om, să trăiască aşa ca ceilalţi oameni din jur să poată cunoaşte privind la noi cum este caracterul lui Dumnezeu, să vadă bunătatea, dragostea, mila şi dreptatea Lui în toate acţiunile noastre.

În cartea prorocului Isaia Dumnezeu vorbeşte astfel despre scopul creării oamenilor. Textul este adresat nemijlocit poporului Israel dar acest adevăr se aplică tuturor oamenilor de toate naţiunile, şi anume:

… pe toţi cei care poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întorcmit şi i-am alcătuit. (Isaia 43:7)

Cuvântul tradus în acest text cu “slavă” este ebraicul “kabor” care mai înseamnă abundenţă, onoare, glorie. Pentru aceasta ne-a creat Dumnezeu, ca să-i aducem onoare şi glorie din abundenţă, reflectând caracterul Lui frumos.

Ce scop ai tu în viaţă? Pentru ce îţi trăieşti viaţa? După ce alergi? Nu poţi avea împlinire în viaţă până nu vei reveni să trăieşti potrivit scopului pentru care ai fost creat. Dumnezeu să te ajute la aceasta.