(VIDEO) Este scris că Dumnezeu ne-a creat spre slava Sa. Cum Își aduce El slavă prin noi?

Întrebare:

Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a creat spre slava Sa? Cum Dumnezeu Își aduce slavă prin noi?

 

Noul Testament a fost scris în limba greacă și cuvântul slavă este cuvântul grecesc doxa, care înseamnă strălucire sau reflectare. În Epistoala către Efeseni cuvântul acesta „slavă” este folosit de șase ori; de trei ori îl întâlnim în capitolul întâi și de trei ori în capitolul trei. În capitolul întâi al acestei Epistole se vorbește despre ceea ce avem noi în ceruri ca și creștini în Hristos și anume bogățiile și comoara, despre care cei mai mulți creștini nu-și dau seama.

Dumnezeu ne-a creat spre fericirea Sa

Dumnezeu spune că ne-a creat pe noi spre fericirea Sa, spre reflectarea Sa. El dorește să Se reflecte în noi, oamenii. Dumnezeu vrea ca caracterul, ființa Sa să fie reflectată prin noi.

În Geneza capitolul 1 este relatată crearea tuturor lucrurilor: crearea cerului, a pământului, a tuturor viețuitoarelor și a plantelor… Apoi, în ziua a șasea, Dumnezeu a creat omul și despre el este scris astfel:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. (Geneza 1:27-28)

Dumnezeu L-a făcut pe om după chipul Său, parte bărbătească și parte femeiască. Noi am fost concepuți de Dumnezeu prin creație, pentru a reflecta slava Lui.

Dumnezeu dorește să reflectăm caracterul Lui

Noi, oamenii, privind unul la altul, trebuie sa-L vedem pe Dumnezeu. Prin felul cum gândim, procedăm, vorbim, trebuie să fie reflectat caracterul Lui.

Iată acesta este scopul lui Dumnezeu în crearea noastră. Dacă cineva nu știe cu ce scop a fost creat, trebuie să cunoască că Dumnezeu ne-a creat cu un singur scop și anume sa-I reflectăm caracterul Lui. În Evanghelia după Matei scrie într-un mod practic cum trebuie să-L reflectăm pe Dumnezeu:

Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a sara? Atunci nu mai este buna la nimic decât sa fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate sa rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casa. Tot asa sa lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei sa vadă faptele voastre bune și sa slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.(Matei 5: 13-16)

Mereu trebuie să ne întrebăm cum Îl reflectăm pe Dumnezeu. Cum reflect eu caracterul și bunătatea lui Dumnezeu prin felul cum procedez în situația dată?

Am fost rânduiți sa reflectăm slava Sa

Pentru a înțelege ce comoară avem în Hristos, apostolul Pavel a zis astfel:

În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, ca sa slujim de lauda slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. (Efeseni 1:11-12)

Deci, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, am fost rânduiți ca să slujim de laudă slavei Sale. Planul lui Dumnezeu a fost ca să-L urmăm în Împărăția Lui.

Toți cei care au ales să-L urmeze pe Domnul Isus vor putea să-I reflecte slava și să-I slujească acolo în Împărăția cerului când vom fi cu El.