Schița predicii și importanța ei în predicare

Întrebare:

Cît de importantă este schița predicii pentru predicator în comunicarea mesajului biblic? 

Predicatorul și comunicarea mesajului biblic

Se spune că o predică bună trebuie să aibă trei părți importante: introducere, expunere și încheiere.  Expunerea este cea mai importantă parte a predicării,  iar structura predicii este parte din expunere și contribuie la organizarea adevărului expus. Gândurile expuse trebuie să fie comunicate de text și să asigure o structură și progresie bună a textului.

Structura predicii ține de lucrul pe care trebuie să-l facă predicatorul înainte de a fi folositor Stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună (2 Tim. 2:21). Apostolul Pavel îi spune lui Timotei:

“Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvîntul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blîndețea și învățătura. Căci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea dela adevăr, și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, și împlinește-ți bine slujba.” (2 Tim. 4:1-5)

Pavel îi aduce aminte lui Timotei să prezinte și să explice Cuvântul lui Dumnezeu cu toată stăruința și responsabilitatea. Este responsabilitatea fiecărui predicator să împartă drept Cuvântul lui Dumnezeu,  iar pentru aceasta în primul rând este nevoie de a studia textul.

Studiază textul

Personal folosesc metoda de studiu biblic inductiv și materialele Precept pentru a studia textul Scripturii. Cu ajutorul metodei inductive studiezi contextul istoric, cultural etc. Aceasta mă păzește de o interpretare greșită a textului. Puteți afla mai multe despre context studiind manualul de studiu biblic „Cum să studiem Biblia?

În procesul de studiere a textului propus suntem atenți la forma gramaticală a propozițiilor și cuvintelor din text. Orice iotă sau frântură din Cuvântul lui Dumnezeu are însemnătate și de aceea necesită o abordare specială: “Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul și pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile (Matei 5:18).”

Identifică subiectul textului

Pentru o predicare eficientă trebuie mai întâi să cristalizăm tema textului Scripturii. Doar după ce identificăm tema textului studiat putem vorbi despre structura predicii. F.B. Meyer a spus: “Secretul comunicării nu este în a spune șapte lucruri dar în a spune un lucru de șapte ori.” Subiectul predicii trebuie să fie exprimat printr-un cuvânt, expresie sau propoziție. Subiectul este “ideea mare” comunicată pe scurt. Acesta trebuie să fie concis, captivant, scurt și dominant în textul studiat.

Structura sau schița textului

Următorul aspect al organizării textului studiat este de a schița gândurile expuse în textul studiat. Studierea și analiza textului considerat pentru predicare va scoate la iveală care sunt punctele principale ale textului. Acestea pot fi identificate cu ajutorul cuvintelor sau frazelor- cheie, cât și cu ajutorul cuvintelor gramaticale. Pe măsură ce studiezi textul biblic trage atenție la succesiunea gândurilor dezvoltate în text. Aceste gânduri te vor ajuta să identifici punctele principale ce explică ideea/subiectul principal al textului.

Punctele principale ale predicii nu trebuie să fie forțate, ci comunicate în mod natural de contextul imediat al textului studiat. Ele trebuie să fie fidele textului. Odată ce am identificat punctele principale ele trebuie structurate și formulate pentru a explica subiectul predicii.

În formularea punctelor principale căutăm ca fiecare din ele să fie biblic, logic, practic, critic și memorabile.

  1. Biblic înseamnă să lăsăm textul Scripturii să vorbească pentru el însuși.
  2. Prin logic se înțelege explicarea progresivă a gândurilor expuse cu fiecare punct. Ascultătorul așteaptă să explicăm adevărul de la 1 la  3 etc., în mod logic. Fiecare punct trebuie să fie diferit de celălalt și trebuie să explice un gând sau adevăr din text.
  3. Mesajul textului trebuie să fie practic, întărit de aplicare și ilustrare. Partea doctrinară a textului trebuie să transferată în mod practic și aplicată la viața ascultătorului.
  4. Punctul principal trebuie să fie critice pentru ascultător în a lua decizii corecte pentru viață.
  5. Pe cât de biblic, logic, practic și critic sunt punctele principale pe atât trebuie să fie ușor de memorat. Punctul trebuie să fie explicat într-o formă simplă și ușoară de memorizat atât pentru predicator,  cât și pentru ascultător.

Predicatorul se va limita până la cinci puncte principale pentru a le expune clar și în același timp pentru a-l ajuta pe ascultător să le înțeleagă și să rețină cu ușurință.

Un alt aspect important în formularea și expunerea punctelor principale este alterarea. Prezentarea punctelor într-o formă similară ajută pe ascultător să audă și să recunoască faptul că fiecare punct este într-o ordine și se relatează unul la altul. Practici ca: folosirea aceluiași număr de cuvinte în fiecare punct, repetarea cuvântului sau frazei-cheie în fiecare punct, construcțiile simetrice, rima, alterație etc. pot fi folosite pentru a ajuta ascultătorul să urmărească schița predicii. Începerea fiecărui punct cu același cuvânt sau frază sau cu aceeași literă etc. atrage atenția ascultătorului asupra comunicării mesajului biblic.

Și în ultimul rând, ajutați pe ascultători să vadă schița în mod vizual. Aceasta poate fi făcut cu ajutorul videoproiectorului și programelor de specialitate ca PowerPoint, Keynote etc. Pentru a cunoaște cum să folosiți eficient aceste programe în predicare,  vă recomand cursurile de Scriptehinfo.  Toate acestea pot fi utile atunci când sunt folosite corect, dar pot și distrage pe ascultător de la predicator și mesajul comunicat. O altă metodă folosită în multe biserici este broșura distribuită fiecărui participant la începutul serviciului de închinare. În această broșură este comunicat programul serviciului de închinare, cât și schița predicii.

Vă invit să studiați despre arta predicării la sesiunea “Homiletica” ce va avea loc din 18-30 septembrie în or. Chișinău, pe str. Ciocârliei 2/8, în incinta clădirii bisericii ”Harul”.