De ce scade atracția fizică dintre soți cu trecerea timpului?

Întrebare:

Reciteam articolele legate de scopul relației sexuale în cuplu și doresc să vă întreb de ce credeți că atracția dintre soți scade de regulă sau în multe cazuri o dată cu trecerea timpului? De unde vine această atracție? Doar din dragostea fizică efemeră din tinerețe sau de la începutul relației de căsătorie, sau tot de la Cel de sus prin credință în El? Vă mulțumesc din nou și Doamne ajută!

Dumnezeu este Creatorul nostru și El a creat și sexualitatea noastră. Tot El o întreține și ne dă porunci cu privire la felul cum trebuie să o manifestăm în viață și aceasta să fie doar în cadrul căsătoriei. Vă invit să privim împreună în capitolul 5 al cărții Proverbelor lui Solomon, căci acolo tocmai este pusă în discuție și acest subiect.

Relațiile sexuale în afara căsătoriei afectează grav capacitatea și atracția sexuală

La începutul acestui capitol  tânărul este avertizat cu privire la femeia străină, adică imorală, și la ce consecințe pot duce relațiile sexuale cu aceste femei. Bărbatul acesta tânăr, în care fierb dorințele sexuale, este îndemnat să se depărteze de drumul care duce la ea și să nu se apropie de ușa casei ei…

… ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; (Proverbe 5:9)

și încă…

… ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi, (Proverbe 5:11)

Relațiile sexuale imorale afectează capacitatea și dorința sexuală a oamenilor și este mare numărul bărbaților care au ajuns să fie impotenți la vârsta de doar 30 sau 35 de ani tocmai din această pricină. Unii au cules roadele și mai degrabă.

Credincioșia în căsătorie aduce bucurie și în viața sexuală

Îmi amintesc cum mergeam odată prin Chișinău cu mașina și ascultam radio. Nu era un post de radio creștin. Ba chiar era unul la care uneori se transmiteau lucruri care nu ar fi trebuit să fie vorbite cum se face la cele mai multe posturi de radio. În acea emisiune s-a pus întrebarea cine experimentează cea mai mare bucurie de la relațiile sexuale și s-au citat părerile psihologilor, medicilor, sexologilor etc. care au spus că cei mai împliniți sexual sunt bărbații și femeile care au fost fideli unul altuia în căsătorie. În Cuvântul lui Dumnezeu demult a fost scris aceasta. Tot în același capitol 5 al Proverbelor lui Solomon scrie:

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Proverbe 5:15-23)

Relația sexuală este o datorie în căsătorie

Fiecare bărtat și femeie care sunt căsătoriți  trebuie să știe că  împlinirea sexuală a partenerului este o responsabilitate pe care o au în legământul căsătoriei lor. Creștinul și creștina care au frică de Dumnezeu și împlinesc cu scumpătate poruncile Lui lăsate în Sfintele Scripturi vor lua bine seama la cuvintele  scrise prin apostolul Pavel și anume:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Bărbații și femeile care se conduc de învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu vor ști cum să mențină focul dragostei în relația lor conjugală.

Cu trecerea vârstei toate capacitățile fizice scad

Acesta este un lucru bine știut și înțeles de toți oamenii și îmbătrânirea afectează și dorințele lor sexuale. În cartea Ecleziastul omul este îndemnat să-și aducă aminte de Făcătorul lui în zilele tinereții sale și apoi enumeră multe lucruri care se întâmplă atunci când îmbătrânește. Printre ele este menționat și acesta:

… până nu înfloreşte migdalul cu peri albi şi de abia se târăşte lăcusta; până nu-ţi trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veşnică, şi bocitorii cutreieră uliţele; (Eccleziastul 12:5)

Toate puterile și capacitățile omului vin de la Dumnezeu

Cu Avraam și cu Sara Dumnezeu a avut un plan special. El i-a lăsat să ajungă la vârsta de 100 și respectiv de 90 de ani ca atunci doar să le dea capacitatea să conceapă primul lor copil și prin aceasta să vadă că copilul a fost de la Dumnezeu, căci s-a născut în chip supranatural. Când au venit îngerii să anunțe despre nașterea copilului…

Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă; şi Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine, zicând: „Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân.” Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: „Cu adevărat, să mai pot avea copil, eu, care sunt bătrână?” Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.” (Geneza 18:11-14)

Prin ceea ce a zis Sara a avut în vedere că era în perioada menopauzei și  nu mai avea ciclul menstrual și deci, nu mai putea concepe copii. Mai mult, Sara a mai spus ca nu mai avea pofte, adică nu mai avea dorința de a întreține relații sexuale cu soțul său. Și despre el tot a spus că era bătrân și, în contextul acesta, nu putea însemna altceva decât faptul că și el nu mai avea dorința și capacitatea de a întreține relații sexuale. Dumnezeu i-a binecuvântat la această vârstă înaintată cu dorință și capacitate fizică necesară să poată concepe un copil. Ba chiar mai mult, după moartea Sarei…

Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah. (Geneza 25:1-2)

Bucuria cea mai mare a creștinului vine din relația lui cu Dumnezeu

Epistola către Filipeni a fost scrisă de apostolul Pavel pe când se afla legat în lanțuri la Roma. De la așa un om te aștepți să auzi durere, suspine, lacrimi etc. Nu așa a fost în cazul lui Pavel. Cuvântul-cheie din epistola aceata este “bucurie”. Pavel nu era căsătorit când a scris această epistolă, dar bucuria lui venea din relația sa cu Dumnezeu și era deasupra oricăror circumstanțe, oricât de grele nu ar fi fost acestea. Ca să experimentăm această bucurie trebuie să avem și noi acea dorință pe care a scris-o Pavel și aceasta nu ține de vârstă:

Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. (Filipeni 3:10-11)

Să ne dea Dumnezeu fiecăruia această bucurie supremă care poate fi experimentată doar prin cunoașterea lui Hristos, prin părtășia suferințelor Lui și prin asemănarea cu moartea Lui.