Satana sau Dumnezeu? Cine l-a stârnit pe David să facă numărătoarea?

Întrebare:

Ați putea să-mi spuneți părerea dumneavoastră la 2 Samuel 24:1 comparat cu 1 Cronici 21:1? Cine l-a provocat pe David să facă numărătoarea poporului? Domnul sau Satana? 

Și într-un text și în al doilea este începutul relatării unuia și aceluiași eveniment – numărătoarea poporului Israel făcută de împăratul David. Textul din 2 Samuel spune astfel:

Domnul S-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel; şi a stârnit pe David împotriva lor, zicând: „Du-te şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iuda.” (2 Samuel 24:1)

Relatarea aceluiași eveniment în cartea întîia a Cronicilor începe diferit:

Satana s-a sculat împotriva lui Israel şi a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel. (1 Cronici 21:1)

Deci, într-un text se relatează că Domnul S-a aprins de mânie și a stârnit pe David împotriva lor, iar în al doilea  este scris că Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a ațâțat pe David să facă numărătoarea. Parcă ar fi o contradicție, dar nu este așa. Ca să înțelegem mai bine vom privi la două texte din cartea lui Iov și vom înțelege în ce fel este implicat Dumnezeu și Satana în numărătoarea care a făcut-o David. Primul pasaj din cartea lui Iov ne relatează următoarele:

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. (Iov 1:6-12)

Satana a urmărit coruperea lui Iov, dar Dumnezeu a folosit această ocazie pentru a dovedi neprihănirea lui și i-a îngăduit Satanei să se atingă de averile lui Iov, dar nu și de el. Cum vedeți, Dumnezeu este cel care stabilește limitele până unde poate Satan să-i facă rău unui om. Inițiativa acelei ispite a venit de la Satan și nu s-a limitat la o singură încercare. În capitolul 2 al cărții lui Iov scrie:

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.” Şi Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” Domnul a zis Satanei: „Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului. Şi Iov a luat un ciob să se scarpine şi a şezut pe cenuşă. Nevasta sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, şi mori!” Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. (Iov 2:1-10)

Văzând neprihănirea lui Iov, Satana n-a cedat, ci a cerut să-l corupă pentru ca să-l poată apoi nimici și îndepărta pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Nici de data aceasta Diavolul nu a reușit, chiar dacă Dumnezeu i-a îngăduit să se atingă de trupul acelui bărbat neprihănit. Iarăși am văzut că Dumnezeu a pus limitele până unde putea Satana să se atingă de Iov. Să nu credeți că Iov a fost singurul om de care s-a legat astfel Satana. Domnul Isus, înainte de patima Sa, i-a spus Apostolului Petru:

„Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luca 22:31-32)

Știm bine cum Petru s-a lepădat de trei ori de Domnul Isus în noaptea când Mântuitorul a fost arestat, interogat și torturat. Aceasta a fost un atac din partea Satanei la care a fost expus și Petru și ceilalți apostoli. Totuși, Domnul Isus s-a rugat pentru el și Petru nu și-a pierdut credința, ci s-a întors înapoi la Dumnezeu.

Toate aceste exemple de mai sus ne ajută să înțelegem adevărul despre numărătoarea poporului pe care a făcut-o David. Satana s-a sculat împotriva poporului Israel pentru că îi urmărea nimicirea și a ațâțat pe David să facă numărătoarea, dar aceasta nu a fost fără îngăduința lui Dumnezeu care era mâniat pe popor și care a îngăduit să vină această pedeapsă asupra poporului.

În capitolul 12 al cărții Apocalipsa este scris astfel despre Satana:

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. (Apocalipsa 12:9-11)

Evenimentul descris aici încă urmează să se întâmple, mă refer la aruncarea diavolului pe pământ împreună cu îngerii săi. Până atunci, însă, Satana zi și noapte aduce pâră împotriva oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Biruința asupra Satanei și asupra tuturor pârelor lui poate fi obținută doar prin sângele Mielului, adică prin sângele Domnului Isus Hristos și prin cuvântul mărturisirii noastre. Grăbiți-vă să credeți din toată inima în Domnul Isus Hristos și să intrați în Noul Legământ cu El. Numai așa obținem biruința prin sângele Domnului Isus. Iar dacă ați devenit deja copilul lui Dumnezeu, trăiți în deplină ascultare de El și spuneți Evanghelia la toți oamenii, pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui om care crede în Isus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu.