Sărutul în actorie – cum să ne raportăm?

Întrebare:

Cum să ne raportăm la sărutul în actorie ca și meserie, respectiv la actori?

sărutul în actorieDumnezeu ne poruncește să muncim din greu și să ne facem bine slujba pe care o avem ca să fim o mărturie frumoasă pentru cei din jur. Indiferent de munca pe care o facem, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu, trebuie să slujim cu aceasta lui Dumnezeu și oamenilor. Dar în acelasi timp, trebuie să nu uităm un adevăr foarte important despre Dumnezeu:

Dumnezeu nu este schimbător

El nu Se ajustează tradițiilor, timpului, nu Se demodează și nici nu Se modernizează, El este același ieri, azi și în veci. Deci, dacă El nu e schimbător, nici principiile Lui, nici Cuvântul Lui nu se schimbă. Cuvântul Lui e valabil pentru oricine, pentru orice generație, pentru orice categorie de oameni.  

Astfel,  dacă Dumnezeu este neschimbător și spune bărbatului să nu se atingă de femeie, atunci e valabil și pentru actori. Știu că pare practic nerealizabil, dar principiile Lui rămân aceleași pentru orice timpuri. Iată ce ne poruncește El în Scripturi:

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe si teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastra bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3:15-16)

Când să sfințim? Permanent. Timpul prezent arată o acțiune continuă. Deci indiferent unde ne aflăm, acasă sau la serviciu, noi trebuie să sfințim pe Hristos. Cum să sfințim? Având un cuget curat. Este posibil acesta când săruți o altă femeie sau un bărbat? Nu.

Dumnezeu onorează oamenii care păstrează principiile Lui și rămân fideli Cuvântului Său

Cea mai mare binecuvântare e să știi că Dumnezeu este de partea ta, este cu tine, în ceea ce faci.

Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, si urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.”(1Petru 3:12)

Și fii sigur că binecuvântările Lui le vei resimți în familie, în relațiile cu soția sau soțul tău și cu copiii tăi.  

Oameni care au rămas fideli Cuvântului

Sunt foarte puțini actori care au avut un comportament integru și au rămas credincioși lui Dumnezeu, dar totuși există. Kirk Cameron, actorul care a jucat rolul principal în filmul Fireproof, a uimit pe toată lumea cu deciziile lui. El a făcut un legământ că nu va săruta niciodată o altă femeie decât soția lui. Dar în film, la sfârșit, el trebuia să o sărute pe actrița Erin Bethea, în rol de soție. Atunci au îmbrăcat-o pe soția lui din viața reală, Chelsea Noble, care seamănă din spate cu Erin Bethea, și sărutul final, este de fapt între el și soția lui reală. Astfel, el a putut să-și onoreze legământul față de soția lui și față de Dumnezeu.

Fii atent în alegerea profesiei!

Tocmai pentrucă sunt așa de puțini actori care-și păstrează integritatea, ne putem da seama cât de grea este acestă profesie pentru un creștin. Ar fi bine să citiți acest articol ca să înțelegeți cum puteți alege o profesie. 

Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm cugetul și inima curate!