Poate fi sărutul considerat adulter?

Întrebare:

Poate fi considerat sărutul un fapt de adulter ori o manifestaţie de iubire față de aproapele? Care este opinia dumneavoasta cu privire la acest gest?
Vă mulțumesc pentru răspuns!

Dacă vă referiţi la sărutul intim, extramarital, părerea mea este, DA, poate fi considerat adulter. Dar ca să înţelegem mai bine acest subiect, haideţi să vedem în Scripturi cînd sărutul este şi cînd el nu este păcat .

Sărutul extramarital poate fi considerat adulter

Sărutul ca o formă de salut nu e păcat

Mai multe cărţi din Biblie, se termină cu anumite urări din partea autorilor în care destinatarii sunt îndeamnaţi să-şi transmită sănătate (sănătate) unii altora, printr-o sărutare sfântă.

Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. (1 Corinteni 16:20)

Sărutarea sfîntă ca formă de salut, nu este păcat, ci mai degrabă o manifestare a dragostei lui Hristos şi a unei relaţii de unitate între credincioşi. Dar aceasta este doar o formă de salut şi nimic mai mult .

Sărutul marital

Atât timp cât sărutul este între soţ şi soţia lui cu care a încheiat legământ de căsătorie, nu este ceva imoral înaintea Lui Dumnezeu. Sărutul ţine de partea intimă a relaţiei între cei doi şi căsătoria este cadrul legal unde ei se pot bucura de această intimitate din plin şi fără restricţii din partea Lui Dumnezeu. Totuşi nu tot aşa este şi cu sărutul înafara căsătoriei.

Sărutul în afara căsătoriei este păcat

Va spune cineva că în Biblie nu găsim o poruncă directă care să spună: “Sărutul între un bărbat şi o femeie necăsătoriţi, este interzis”. Dacă mergem pe această poziţie, atunci nu avem o poruncă directă nici cu privire la droguri şi fumat. Aceasta însă, nu înseamnă că ele sunt acceptate de Creator. Dumnezeu a lăsat principii şi adevăruri după care ne putem conduce ca să înţelegem dacă sărutul extramarital este sau nu ceva păcătos.

Pavel a scris credincioşilor din Corint astfel:

Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. (1 Corinteni 7:1-2)

Atingerea despre care vorbeşte Pavel aici, nu are în vedere o atingere cînd dai mîna unei femei să coboare din maşină, cînd saluţi o femeie şi îi întinzi mîna sau o atingere întîmplătoare. Aici atingerea este pusă în contextul curviei. Adică merge vorba despre o atingere premeditată care are ca scop aprinderea unui foc interior cu o tentă sexuală. De aceea Biblia interzice bărbatului să se atingă de o femeie care nu este soţia sa (cu scopul de a aprinde un foc în ea). Şi în contextul acesta, sărutul face parte din categoria acestor atingeri. Am auzit pe unii tineri spunând: “Dar noi cînd ne sărutăm, nu avem gînduri rele, ci doar ne arătăm pasiunea unul faţă de altul”. Sau alţii spun “Poţi să te săruţi, numai să nu dai voie gîndului să meargă mai departe, adică spre o dorinţă sexuală.” Poate şi tu citeşti aceste afirmaţii şi dai din cap în semn că eşti de acord. Dar uite ce-ţi spune Dumnezeu:

Poate cineva să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără să-i ardă picioarele? Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. (Proverbe 6:27-29)

În concluzie la versetele de mai sus, înţelegem că nu te poţi juca cu focul imoralităţii fără să te arzi cu el. Deasemnea înţelegem că nu poţi săruta o persoană cu care nu eşti în legământ de căsătorie fără a păcătui. Dumnezeu nu ne-a creat roboţi. El ne-a creat fiinţe vii cu simţiri, reflexe şi atracţii. Dar ne putem bucura de ele numai în hotarele stabilite de El. De aceea, ca om, nu poţi fi programat ca un robot, spunînd : “Eu mă sărut, dar nu mă gîndesc la relaţiile sexuale”. Dumnezeu ştie de aceasta şi tocmai de aceea ne porunceşte:

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)

Instrucţiunea este foarte clară şi foarte concretă “fugi de poftele tinereţii”. Nu ai voie să te joci cu pofta ca să vezi cît de mult poţi rezista. Nu te considera “super sfânt”, crezînd că ai putea săruta o fată sau un băiat şi totodată să-ţi controlezi mintea, poftele şi simţirile, şi să nu păcătuieşti. În altă parte Dumnezeu zice:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:1-2)

De ce Dumnezeu vede atît de important faptul să nu te duci la sfatul celor răi şi să nu te opreşti pe calea celor păcătoşi? Pentrucă El ştie că acolo ai putea fi atras de felul lor de veţuire, acolo ar putea fi declanşate în tine nişte pofte împlinirea cărora ar solda cu cădera ta în păcat. Exact aşa este şi cu sărutul. Nu căuta să te joci cu el, spunînd că acesta este doar o manifestaţie a dragostei curate între tine şi prietenul tău. Aceasta este o pantă periculoasă pe care foarte uşor poţi aluneca.

Să mă întorc acum la afirmaţia făcută la începutul acestui articol. De ce cred că sărutul înafara căsătoriei poate fi calificat ca şi adulter(curvie) ? Pentrucă Domnul Isus a spus, clar şi răspicat:

Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:28)

De aici înţelegem că adulterul nu se reduce numai la actul fizic, ci el ţine mai întîi de mintea sau inima noastră. Atunci cînd pofteşti în inima ta trupul altuia care nu este partenerul tău de căsătorie, la nivel de minte tu comiţi adulter. Acuma, dacă aşa stau lucrurile cu privitul ce putem să mai spunem cu privire la atingeri, care trezesc nişte sentimente mult mai puternice decît privitul ? Şi sărutul face parte din categoria atingerilor cu amprentă intimă.

Dragă cititor, dacă vrei să te bucuri cu adevărat de o relaţie sănătoasă în căsătoria ta, atunci te sfătuiesc să-ţi păstrezi în sfinţenie nu numai trupul, ci toată fiinţa ta. Nu te grăbi să “muşti” din lucrurile care încă nu-ţi sunt permise, ci aşteaptă cu răbdare până la căsătorie. Diavolul spune : “Acum şi aici trebuie să guşti din plăcerile lumii acesteia”. Dar Dumnezeu te priveşte şi îţi spune:

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. – (Proverbe 10:28)

Aşteaptă să dăruieşti sărutul buzelor tale doar unei singure persoane, car se va simţi unică ştiind că tu te-ai păstrat totalmente pentru ea!