Şapte calităţi ale jurnalistului de succes

Sfaturi despre cum să fii un jurnalist de succes?

Dacă te-ai oprit la acest articol posibil că eşti jurnalist. Sau poate eşti blogger? Eşti indignat de felul cum mas-media abordează realitatea în care trăim şi cum promovează felurite influenţe rele? Te motivează această stare a lucrurilor să te faci jurnalist sau blogger pentru a aduce o schimbare? Sau poate eşti jurnalist care ţi-ai pierdut motivaţia şi pasiunea de altă dată. Nu-ţi mai vezi rostul în calitate de jurnalist sau reporter? Dacă te identifici cu vre-o una din aceste situaţii, atunci articolul este pentru tine. Dacă pur şi simplu te interesează subiectul, te invit să citeşti articolul. Deci, care sunt calităţile de bază ale unui jurnalist integru şi de succes, și cum să fii un jurnalist de succes?

1. Dragostea de adevăr

Chemarea unui jurnalist este să apere adevărul şi să scoată nedreptatea la lumina adevărului, aşa ca aceasta să fie eliminată din vieţile oamenilor şi din societate. Dacă un jurnalist nu iubeşte adevărul şi nu este credincios adevărului, devine unul extrem de periculos pentru societate. De altfel, priviţi atent în jur şi vedeţi câţi aşa numiţi jurnalişti, prezentatori radio şi TV, reporteri, etc. promovează minciuni, defăimări, imoralitate, etc. Nu accepta să fii unul ca ei. Iubeşte adevărul.

Dar vei spune: „Şi ce este adevărul?” Mai ales că trăim într-o lume unde tocmai mas-media încearcă să comunice minciuna că „adevărul este relativ” sau că „fiecare om are adevărul lui”. Ce înşelăciune! Adevărul este doar unul şi este absolut. Domnul Isus a spus odată:

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ev. Ioan 14:6)

Iar înainte de răstignirea Sa s-a rugat Tatălui astfel pentru ucenici Săi:

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ev. Ioan 17:17)

Un jurnalist este dator să cunoască adevărul din Sfintele Scripturi, să iubească acest adevăr, să-l apere şi să-l proclame.

2. Dragoste de Dumnezeu

Când un fariseu dorea să-L ispitească pe Domnul Isus L-a întrebat, care este cea mai mare poruncă din Legea lui Dumnezeu. A primit următorul răspuns de la Mântuitorul:

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. (Ev. Matei22:37-38)

Dacă cineva nu iubeşte pe Dumnezeu din toată inima, nu mai are o temelie tare pentru viaţă, pentru moralitate şi nu mai poate avea nici dragoste pentru adevăr. Nu poate apăra adevărul omul care nu recunoaşte adevărul despre Creatorul său.

3. Dragoste de oameni

Tot în aceeaşi discuţie cu Fariseii, după ce le-a spus care este prima poruncă din Lege, Domnul Isus le-a mai zis:

Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Ev. Matei 22:39)

Chemarea jurnalistului este să-i apere pe oameni potrivit cu adevărul, să le comunice adevărul şi să-i protejeze de minciunile şi nelegiuirile la care sunt expuşi. Dacă cineva nu-i iubeşte pe oameni ca pe sine însuşi, nu poate fi un bun jurnalist. Iată de ce unii jurnalişti şi bloggeri devin defăimători notorii şi manipulează cu minciunile la nivel de naţiune. Orice jurnalist trebuie să se întrebe cum le slujeşte oamenilor prin ceea ce scrie şi publică? Le face aceasta bine sau rău oamenilor? Îi aduce la adevăr sau îi robeşte în minciună şi nelegiuire?

4. Spirit de luptă

Apărarea şi proclamarea adevărului implică cea mai grea luptă care s-a dat, se dă şi se va da în această lume. Un jurnalist trebuie să fie totdeauna conştient de acest adevăr şi să-şi asume riscul luptând până la urmă. Nu se va lăsa intimidat de oamenii care împrăştie nelegiuri din întuneric când vor veni să-l sperie.

5. Perseverenţă

Proclamarea adevărului este o muncă extrem de grea pentru că adevărul este zilnic expus la atacuri grave. Jurnalistul integru va fi totdeauna conştient de această luptă şi va rămâne perseverent în lupta sa. Un astfel de jurnalist va veni totdeauna cu materiale de calitate înaltă şi nu va fi unul ce aşteaptă să fie împins din urmă de redactor. Nu va ceda nici în faţa oamenilor sau împrejurărilor care descurajează.

6. Pasiune

Cum poate să apere şi să proclame adevărul cineva care nu are pasiune pentru adevăr? Este adevărat că în viaţa fiecărui din noi intervin oameni, evenimente şi anumiţi factori care afectează într-un fel sau altul pasiunea noastră pentru ceea ce facem. Dar, un jurnalist integru, va rămâne totdeauna pasionat să proclame adevărul şi să slujească cu credincioşie lui Dumnezeu şi oamenilor.

7. Disciplină

Mas-media cere de la specialiştii săi o disciplină de armată. Nici o publicaţie, sau post de radio, sau televiziune, nu poate rămâne pe picioare dacă colaboratorii săi nu respectă disciplina necesară. Amânarea nu este bună în nici un lucru şi cu atât mai mult, nu poate fi acceptată în activitatea de jurnalistică.

Ce trebuie să schimbi în atitudinile tale ca să devii un jurnalist de succes?