Șapte (7) sfaturi cum să nu te lași influențat negativ de împrejurări

Întrebare:

Cum să nu mă las influențat negativ de împrejurări?

 

împrejurăriNu știu care sunt împrejurările negative la care vă referiți, dar când am citit întrebarea mi-am adus aminte de cuvintele apostolului Pavel care spunea odată așa:

„Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pămîntului, și nu locuiește în temple făcute de mîni. El nu este slujit de mîni omenești, ca și cînd ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pămîntului; le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, și să se silească să-L găsească bîjbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rînduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți…” (Faptele Apostolilor 17:24-27, 30-31)

 

Dumnezeu, care este Atotputernic, a rânduit pentru fiecare din noi anumite împrejurări și vremuri. El a decis cine să-mi fie părinții, care să-mi fie naționalitatea, care să fie hotarele în care să locuiesc și timpul în care trebuie să mă nasc. Dumnezeu a hotărât toate aceste lucruri ca eu să-L pot căuta și să-L găsesc, măcar că nu este departe de noi. Indiferent de contextul tău, trebuie să știi că în împrejurarea în care te afli, Dumnezeu te cheamă la pocăință, El „nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască”.

Presupun că întrebarea mi-a fost adresată de o persoană care deja s-a împăcat cu Dumnezeu și este acum sub presiunea unor influențe negative și persoana aceasta dorește să știe cum să procedeze.

Mai jos voi scrie 7 sfaturi care mă ajută pe mine personal să nu mă las influențat de împrejurările negative din viață și care sper să vă ajute și pe dvs.

1. Realizează că trăiești în mijlocul unui neam ticălos și stricat…

„Faceți toate lucrurile fără cîrtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținînd sus Cuvîntul vieții;(Filipeni 2:14-16a)

Dacă vrei să înveți cum să nu te lași învins de împrejurări, grăbește-te în primul rînd să realizezi că tu trăiești în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Acest verset nu se referă doar la societatea din orașul Filipi, ci este o realitate și pentru noi astăzi. Omenirea zace în cel rău și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Lumea este ticăloasă și stricată şi așa am fost și noi, dar Dumnezeu, în mijlocul acestor împrejurări stricate, ne-a chemat la El și ce mare eliberare a fost ziua când am răspuns chemării Lui. Dragul meu, dacă citești aceste rânduri și înțelegi că tu, de fapt, încă trăiești o viață ticăloasă și stricată, chiar dacă te numești creștin, grăbește-te mai întâi să te împaci cu Dumnezeu. Numai atunci vei putea învăța cum să nu te lași influențat în rău.

De multe ori oamenii cad pradă împrejurărilor negative, pentru că ei nu realizează pericolul care îi înconjoară. Deci, primul pas, noi trebuie să realizăm că suntem într-un permanent pericol și neamul și societatea care ne înconjoară pot să ne influențeze în rău. De aceea…

2. Înțelege că Dumnezeu vrea să-L reprezinți în împrejurările acestea

Înainte de arestarea Sa, Domnul Isus, Se ruga pentru noi, ucenicii Săi. În rugăciunea Sa, El a rugat pe Tatăl astfel:

„Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sînt din lume, dupăcum nici Eu nu sînt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.” (Ioan 17:15-17)

Dacă ai devenit copilul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că tu chiar dacă trăiești în lumea aceasta, tu nu mai aparții ei. Tu ai fost răscumpărat cu un preț și acum ești chemat să-l reprezinți pe cel ce a murit și înviat pentru tine. Domnul Isus S-a rugat ca noi să rămânem în lumea aceasta, chiar dacă nu mai aparținem ei. De ce? Ca să fim lumini în mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Purtarea noastră trebuie să aducă lumină în întunericul lumii acestea, de aceea mai trăiești încă pe acest pământ. Cum poți fi o lumină? Domnul Isus a spus: “Sfințește-i prin adeăvrul Tău, Cuvântul Tău este adevărul”. Aceasta vrea Domnul de la noi. Zilnic să venim la Cuvântul lui și să ne sfințim, să ne punem deoparte pentru El. Să ne separăm de murdăria lumii acesteia și să trăim o viață sfântă pentru Dumnezeu. Noi suntem chemați să-L reprezentăm, noi suntem ambasadorii Lui în mijlocul acestei lumi. Cel rău ne va atăca, dar noi, sfințindu-ne prin Cuvântul Lui, putem fi biruitori.  Lasându-ne să trăim în mijlocul lumii acesteia, Dumnezeu nu dorește să ne contopim cu ea, ci, dimpotrivă, să arătăm lumii ce înseamnă o viață sfântă, trăită în lumina Cuvântului Său.

Dacă ești creștin și împrejurărirle negative (indiferent de natura lor) te-au copleșit, înțelege că în starea aceasta tu nu-L mai reprezinți pe Domnul tău. Tu ți-ai pierdut scopul pentru care Dumnezeu te mai lasă să trăiești aici pe pământ.

3. Fugi de influențele negative

Apostolul Pavel i-a dat lui Timotei următoarea poruncă:

„Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”(2Timotei 2:22)

Dacă contextul în care te afli alimentează poftele tinereții, Dumnezeu îți spune să fugi. Dacă nu, vei fi influențat negativ și vei cădea pradă poftelor tale. Iosif este un exemplu potrivit pentru noi ca să înțelegem acest lucru. Fiind un tânăr de 17 ani, trăia în casa lui Potifar. Iosif era frumos la chip și soția stăpânului său îl ispitea în fiecare zi, cerându-i să se culce cu ea. Iosif nu s-a lăsat prins în capcana ei, ci i-a zis: „Cum aș putea să fac eu un rău atît de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”(Genesa 39:9) Femeia aceasta stricată nu s-a liniștit, ci a pus un plan rău la cale ca să-l facă pe Iosif să se culce cu ea. Astfel, într-o zi când Iosif a intrat în casă, ea l-a prins și i-a zis: “Culcă-te cu mine”. Oare ce-i spunea firea pământească lui Iosif în clipele acestea? Sunt sigur că poftele lui îi spuneau să accepte. Doar nu avea să știe nimeni și apoi este departe de casă, departe de tatăl său și de ce ar rămâne credincios unui Dumnezeu care l-a “abandonat” în robie? Totuși, în clipele acelea Iosif nu mai stă să explice acestei femei de ce nu este bine să se culce cu ea, ci a fugit. Sunt împrejurări în viață când nu este potrivit să stai de vorbă cu poftele tale. Este un mare pericol să cazi pradă lor, de aceea, așa cum a făcut Iosif și așa cum i-a zis și Pavel lui Timotei, noi trebuie să fugim de poftele tinereții. Dacă știi că locul acela unde te afli este în permanență o mare ispită pentru tine, evită locul acela, fugi de ispită și vei fi fericit.

4. Experiențele negative nu trebuie să definească purtarea ta

Sunt foarte mulți creștini care au avut parte de multe experiențe negative în viață. Noi toți, mai mult sau mai puțin, am trecut prin împrejurări neplăcute. Totuși, orice nu s-ar întîmpla în viața noastră, aceasta nu trebuie să definească purtarea noastră. Cât de amară nu ar fi o experiență din viață, ea nu trebuie lăsată să prindă rădăcini în viața ta. Iosif avea toate șansele să devină cel mai amărât om de pe fața pământului, dar ce exemplu de om neprihănit este el! Când trebuia să-și plângă de milă că a ajuns în robie și apoi din robie în închisoare, pentru că a dorit să trăiască o viață sfântă, altul în locul lui și-ar fi plâns de milă în fiecare zi. Totuși Iosif, fiind în închisoare, se concentrează nu la sine, ci la alții. Se uită la fața dregătorilor lui Faraon și îi întreabă: “De ce aveți fața așa de posomorâtă azi?” Ce exemplu frumos! Un om care a învățat să trăiască deasupra tuturor experiențelor neplăcute din viață. Experiențele negative nu l-au influențat în rău, ci au format în el un caracter frumos. Pentru că s-a lăsat modelat de Dumnezeu în orice împrejurare, Iosif a devenit o piatră nestemată, un vas de cinste în mâna lui Dumnezeu!

5. Caută-ți modele de oameni sfinți de la care poți învăța

Societatea orașului Corint era foarte imorală și decăzută. Totuși, Pavel le spune corintenilor să nu urmeze modelele din societate, ci exemplul său:

„Călcați pe urmele mele, întrucît și eu calc pe urmele lui Hristos.” (1Corinteni 11:1)

Iosia, un tânăr care s-a născut într-o familie imorală, idolatră, unde valorile lui Dumnezeu erau demult uitate, avea toate premisele să urmeze exemplul bunelului său sau  a tatălui său. Totuși, Iosia a ales un alt model pentru viața sa, pe David. Aceasta îmi arată că contextul cultural și social în care ne-am născut nu pot fi scuze pentru noi ca să trăim ca și ceilalți. Este posibil să te naști și să crești într-o societate idolatră și imorală și totuși să nu te lași influențat de ele.

Dragă meu, cine îți este modelul? De la cine înveți? La cine privești?  Pe ale cui urme calci tu? Poate vei spune: “în jurul meu nu există modele pe care aș putea să le urmez”. Vreau să-ți spun că Biblia este plină cu modele de oameni sfinți, care au ales să trăiască sfânt și curat înaintea lui Dumnezeu. Studiază personajele Scripturii și alege-ți de acolo un model pe care dorești să-l urmezi.

Misiunea „Precept Ministries” are o gamă largă de studii pe personaj. De exemplu:

– Avraam

– Iosif

– Iosua

– Daniel

– Judecători (chiar și din anumite exemple negative poți învăța din greșelile altora)

– Neemia

 Zaharia

 David

 Rut

Și multe alte cursuri din care poți lua exemple pentru viața ta.

6. Orice împrejurări trebuie folosite spre înaintarea Evangheliei

Pavel era în închisoarea de la Roma. Mulți îi doreau moartea și el era legat, pentru că a dorit să-L facă cunoscut pe Hristos. Ce experiență neplăcută ca pentru un lucru bun să mai fii pus și în lanțuri. S-ar fi părut că este o experiență negativă, dar nu pentru Pavel. Apostolul a privit la aceste împrejurări și a zis așa:

„Vreau să știți, fraților, că împrejurările în cari mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.”(Filipeni 1:12)

Altcineva în locul lui avea să cadă în depresie și s-ar fi dezamăgit de bunătatea lui Dumnezeu. Totuși, Pavel a știut cum să privească fiecare situație din viața lui ca pe o posibilitate de a răspândi și mai mult Evanghelia.

Vreau să te întreb: cum privești tu împrejurările grele din viața ta? Ca pe o posibilitate de a răspândi și mai mult Evanghelia sau ca pe un motiv ca să-ți plângi de milă? Dacă lași greutățile, prigoanele și suferințele să te influențeze, atunci vei uita de Evanghelie și îți vei părăsi chemarea pe care o ai de la Dumnezeu.

7. Nu uita că Dumnezeu poate schimba răul în bine

Acest principiu l-a ajutat pe Iosif să depășească situațiile negative din viața sa. Când a murit Iacov, tatăl lui, frații lui Iosif au crezut că el încă mai este sub influența experiențelor din trecut, de aceea au trimis soli la el ca să-i ceară să-i ierte, apoi ei înșiși au venit și au căzut cu fața la pământ înaintea lui. Iosif însă le-a zis:

„,,Fiți fără teamă; căci sînt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gîndit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr.”(Genesa 50:19-20)

Dacă înveți să-L vezi pe Dumnezeu în toate împrejurările vieții, vei ajunge să înțelegi că El poate schimba orice rău în bine. Așa a făcut El în viața lui Iosif, așa a făcut în viața lui Pavel și așa promite să facă în viața oricărui copil al Său:

„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celorce sînt chemați după planul Său.” (Romani 8:28)

Nu te îndoi de acest lucru, pentru că “Isus Hristos este Același, ieri, azi și în veci” și în “El nu este nici schimbare nici umbră de mutare”.

Dumnezeu să ne ajute ca în situațiile grele din viață să fim mai mult decât biruitori prin Acela care a biruit toate lucrurile!