Ce şanse de mântuire are omul născut în altă religie?

Întrebare:

Ce șanse la mântuire are un copil si ulterior adult care se naște in alta religie decât cea creștină, ca budiști, musulmani etc., de vreme ce de când era prunc nu a auzit de Isus, ci de Buda sau Mahomed? Ce l-ar determina sa-si schimbe credința pe parcursul vieții, de vreme ce a fost născut in acea tradiție?

Ce şanse de mântuire are omul născut în altă religie?Numai prin Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos este posibilă mântuirea acestor oameni şi ca toţi oamenii să fie mântuiţi, indiferent de religia în care s-au născut ei, am primit Marea Însărcinare de la Domnul Isus când a zis:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

Trebuie să mergem la toţi oamenii şi să le vestim Evanghelia lui Hristos…

… fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani 1:16-17)

Să mergem să le vestim oamenilor Evanghelia. Am răspuns la o întrebare foarte asemănătoare în articolul “Care sunt şansele unui copil născut în altă religie să se convertească la creştinism?”