Care sunt șansele unui copil născut în altă religie să se convertească la creștinism?

Întrebare:

Am avut o discuție cu un frate de-al meu, legată de șansa, pe care un copil născut în altă religie, decât cea creștină, o are, să se convertească la religia noastră. El a argumentat că, de regulă, copilul este educat în religia părintelui încă de mic şi odată cu vârsta este greu pentru el să cunoască adevărata credință și, mai mult, să se convertească la ea…El crede că, practic cei născuți altfel decât creștini sunt condamnați să rătăcească fără a cunoaște pe Dumnezeul nostru cel Întreit ca persoană…ce ați răspunde dumneavoastră? Vă mulțumesc anticipat şi Doamne ajută!

Care sunt șansele unui copil născut în altă religie să se convertească la creștinism?Învăţaţii spun că,

Copilul la vârsta de 2 ani poate alege deja o religie și, de obicei, o ia pe cea a tatălui

Tatăl are o influenţă foarte puternică în educarea copiilor. Chiar dacă, de obicei, mamele petrec cel mai mult timp cu copiii, totuşi în alegerea credinţei şi a religiei, tatăl poate să influenţeze decisiv. Aceasta ne arată încă odată cât de important este să ne învăţăm copiii încă de mici Cuvântul Lui Dumnezeu, aşa ca atunci când vor creşte să trăiască potrivit Lui. Înţeleptul Solomon a spus:

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)

Aşa a făcut şi mama şi bunica lui Timotei, ucenicul apostolului Pavel, care din pruncie a învăţat Cuvântul Lui Dumnezeu. Pavel, îi scria lui Timotei în epistola sa următoarele:

Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. (2 Timotei 1:5, 3:14-15)

Deoarece Timotei a fost învăţat din pruncie Sfintele Scripturi, el a trăit potrivit lor şi atunci când a crescut mare. Educaţia copilului în familie are o putere enormă asupra alegerilor lui de mai departe.

Totuşi,

Dumnezeu dă şansă fiecărui om ca să-L poată cunoaşte

Prin gura proorocului Ieremia Dumnezeu spunea poporului Său următoarele cuvinte:

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. (Ieremia 29:13-14)

Această promisiune se aplică şi la fiecare din noi. Nu este nici un om în universul acesta care să-L fi căutat pe Dumnezeu cu toată inima şi să nu-L fi găsit. Dumnezeu promite fiecăruia că se va lăsa găsit atunci când Îl căutăm din toată inima. Dă-mi voie să te întreb aici, dragă cititor, Îl cauţi tu pe Dumnezeu din toată inima ? Poţi spune tu cu certitudine că Dumnezeu S-a lăsat găsit de tine ? Nu contează cine eşti, ce faci şi ce gândeşti, Dumnezeu te iubeşte şi din dragoste pentru tine personal, a dat tot ceea ce a avut mai scump, pe Singurul Său Fiu, aşa cum ne-o spune El singur în Sfintele Scripturi:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Fiul Lui Dumnezeu a fost jertfit pentru orice om din lumea aceasta. Tu, dragul meu, nu faci excepţie!

Dar pentru a înţelege mai bine că Dumnezeu nu este părtinitor şi că El oferă o posibilitate oricărui om ca Să-l poată cunoaşte, vreau în continuare să vă aduc câteva

Exemple de oameni din alte religii care s-au întors la Dumnezeu

Din felul cum s-a formulat întrebarea, am putut înţelege printre rânduri că cititorul s-a referit mai mult la oamenii născuţi în religia musulmană. Pentru un musulman este foarte dificil să creadă în Domnul Isus Hristos. Când un musulman se convertește la creștinism își pune viața sa în pericol de moarte. Totuşi slăvit să fie Dumnezeu care se lasă găsit de orice om care Îl caută din toată inima, chiar şi de cei din religia musulmană. În privinţa aceasta vă recomand să citiţi câteva mărturii extraordinare pe care le-am găsit pe blogul preotului Teodor Moraru, unde se arată felul frumos în care Dumnezeu lucrează şi în vieţile musulmanilor:

  • Un profesor de istorie Islamică s-a convertit la Creştinism (Partea I şi II)
  • Biblia se confirmă singură musulmanilor
  • În căutarea libertăţii (Partea I şi II)

Dragul meu, Dumnezeu a dat fiecărui om posibilitatea ca să-L cunoască. El doreşte ca fiecare din noi să ajungem la cunoştinţa adevărului Său. Nimeni nu va avea nici o dezvinovăţire în ce priveşte cunoaşterea Lui, pentru că Scriptura mai spune aşa:

În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; (Romani 1:20)

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să-L cunoaştem cu adevărat!