Ce spune Biblia despre sacrificarea animalelor pentru hrană?

Întrebare:

Ce părere aveți despre sacrificarea animalelor pentru a asigura hrana oamenilor? Mai ales în zilele noastre în care există ferme întregi de păsări, porci, ovine, pește etc. crescute special pentru a fi sacrificate pentru hrană, spre deosebire de Vechiul Testament unde aceste sacrificări aveau o semnificație aparte? Vă mulțumesc anticipat și Doamne ajută.

Primul capitol din Biblie ne relatează despre facerea omului şi spune următoarele:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. (Geneza 1:27-31)

Atrag atenţia cititorului că şi hrana animalelor iniţial a fost doar vegetală. Mai târziu a intervenit schimbarea şi au început să consume în alimentaţie carne, atât oamenii cât şi animalele.

Nu există în Biblie o poruncă prin care Dumnezeu ar opri oamenii să consume carnea în alimentaţie, dar erau anumite limitări cum ar fi să nu mănânce carnea animalelor necurate, sfâşiate sau moarte. Cu privire la animalele necurate, acestea purtau o anumită semnificaţie şi nu mai este valabilă porunca pentru noi creştinii. Animalele necurate ne-au simbolizat pe noi, cei veniţi dintre Neamuri, care acum avem acces liber la harul lui Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos.

La soborul din Ierusalim apostolii au luat următoarea hotărâre care se aplică tuturor creştinilor şi care nu opreşte consumul de carne în general:

Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.” (Faptele apostolilor 21:25)

În primul secol au existat creştini care nu consumau carne şi cu privire la ei apostolul Pavel a scris:

Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate; pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă; şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. (Romani 14:1-3)

Iar despre cei care puneau abţinerea de la consumul cărnii ca şi condiţie pentru mântuire, apostolul a mai scris:

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. (1 Timotei 4:1-5)

Nu are nimic în comun sacrificarea animalelor în Vechiul Testament cu ceea ce numesc azi oamenii sacrificare. Părerea mea este că oamenii au întrecut măsura şi, căutând să arate “buni şi umani”, au ajuns să preţuiască mai mult viaţa animalelor decât pe cea a oamenilor şi mai să nu zică că omoară, spun că “sacrifică” animalele pentru a fi folosite în alimentaţie. Cui le sacrifică? Lor înșişi?

Mai repet o dată că nu există nicio poruncă în Biblie care ar opri pe oameni de la consumul hranei de origine animală şi dacă cineva propovăduieşte aceasta, să ştie că astfel de învăţături sunt numite drăceşti şi minciuni. Dumnezeu să ne ajute să urmăm în toate doar adevărul.