Să preţuim femeile ce lucrează în Evanghelie

Să prețuim femeile

În timp ce alcătuiam planul schematic al capitolului 16 din Epistola I a lui Pavel către Corinteni, mi-am dat seama că am scăpat să folosesc un exemplu foarte frumos când am predicat pasajul 1 Corinteni 14:34-40 unde Apostolul spune „femeile să tacă în adunări”. Nu am pus încă acel mesaj într-un articol pe acest portal, dar dacă va fi nevoie şi va fi solicitat, o voi face cu bucurie. Deci, dacă luăm doar acel pasaj, se face impresia că Pavel avea ceva împotriva femeilor şi că le-a limitat mult în drepturi şi în slujire. Nu este adevărat să ne facem o astfel de concluzie şi o dovadă frumoasă este atitudinea lui Pavel faţă de Stefana relatată în următorul pasaj:

Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana; ştiţi că ea este cel dintâi rod al Ahaiei, şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor. Fiţi şi voi supuşi unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se osteneşte. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat şi a lui Ahaic; ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni. (1 Corinteni 16:15-18)

Să prețuim femeile care lucrează în Evanghelie

Apostolul Pavel vorbeşte aici foarte frumos despre Stefana, care zice el că este cel dintâi rod al Ahaiei, indicând prin aceasta că este prima din Ahaia care s-a întors la Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos. Cel mai frumos lucru pentru care merită mult respect această femeie este că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor. Acum ea, ca să împlinească ce lipsea slujbei Corintenilor, a venit până la Efes la Pavel, împreună cu Fortnuat şi cu Ahaic şi în felul acesta a ajutat la lucrarea Evangheliei şi a răcorit duhul lui Pavel.

Ajută pe femeile care lucrează în Evanghelie

Pavel le-a amintit creştinilor din Corint despre Stefana şi slujba ei tocmai ca să-i facă să înţeleagă şi să primească îndemnul lui de a fi supuşi lui Stefana şi celor ce se trudesc ca ea şi se ostenesc în Evanghelie, indiferent că sunt bărbaţi sau femei. Şi mai spune încă un îndemn la urmă:

Să ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni. (1 Corinteni 16:18)

Aceasta a spus cu referire la Stefana în primul rând, şi apoi la Fortunat şi la Ahaic. Aceste cuvinte le spune acelaşi apostol care a scris pasajul despre femei din capitolul 14 şi le spune la aceeaşi oameni, cărora le-a scris capitolul 14 şi le spune doar cu două capitole mai târziu. Aceasta trebuie să ne spună ceva tuturor şi să învăţăm şi noi să fim supuşi şi să preţuim în aceeaşi măsură pe bărbaţii şi femeile care ajută la lucrul Domnului şi se ostenesc.

Orice bărbat care a înţeles mesajul Evangheliei şi dragostea Domnului Isus Hristos va arătat tot respectul pentru femeile ce lucrează în Evanghelie, va fi gata să le ajute cu tot ce îi va sta în putere şi le va preţui.