Să nu vi se tulbure inima! – Credeți! | Evanghelia După Ioan Partea Ii-A | Evanghelia După Ioan Partea Ii-A

La această lecție urmărim să vedem cum Domnul Isus îi încurajează pe ucenici pentru că El știe că ei s-au tulburat și le spune: ”Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine”.