A poruncit Isus să ne rugăm pentru cei bolnavi?

Am rămas întristat să aflu că în una din biserici cineva s-a luat cu o învățătură mincinoasă, care învață că Domnul Isus nu a învățat niciodată să ne rugăm pentru cei bolnavi și că nici apostolii în Faptele Apostolilor nu au făcut aceasta și că doar Iacov a dat acest îndemn, dar restul apostolilor nu au făcut așa îndemnuri.

Am și eu o întrebare la cei care așa de lesne cred învățături de acest fel. Dar unde a poruncit Domnul Isus să nu ne rugăm pentru bolnavi? Ați găsit undeva așa ceva? Sau ați văzut aceasta în cartea Faptele Apostolilor? Nicidecum nu se vede o astfel de învățătură. Și, atunci, dacă ziceți că doar Iacov a învățat astfel, ce, înseamnă că Epistola lui Iacov contrazice restul Scripturii? Puneți la îndoială autenticitatea acestei epistole? O astfel de învățătură nu vine de la Dumnezeu, ci de la cel rău și trebuie să fugiți de ea. Interesant că autorul după aceea dă pași concreți cum să discuți cu oamenii, cum să poruncești bolii să plece și așa va fi omul vindecat. Dar unde, dragii mei, ați văzut așa ceva în Scripturi? Cine a procedat în felul acesta?

Îndrăzneala autorului articolului merge până acolo încât spune: “Vindecările nu trebuie să fie ceva care se întâmplă cu probabilitate de 100 din 1000. Ele trebuie să fie peste tot”. Chiar așa? Dar cum vine cu faptul că Domnul făcea minuni nemaipomenite și vindecări prin Pavel, dar el singur era bolnav și Timotei avea dese îmbolnăviri de stomac? Nu ați citit despre aceasta? Dumnezeu este Dumnezeu și cei care învață astfel vorbesc de parcă vor să ia locul Lui și să-I poruncească. Atenție, dragii mei, este extrem de periculoasă învățătura aceasta. Nu vă luați după ea, ci, dacă sunteți bolnavi, faceți exact așa cum ne învață Scriptura și anume:

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:14-16)

Atrag atenție că aici nu spune să mergi la cutare mănăstire sau biserică de la capătul pământului sau la o persoană specială. Cuvântul lui Dumnezeu spune să chemi pe prezbiterii bisericii tale, să-ți mărturisești păcatele și ei să se roage pentru tine, după ce te vor unge cu untdelemn. Fă așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu și primește toate lucrurile din mâna lui Dumnezeu, căci El este suveran, nu noi.