Poţi să te rogi pentru căsătoria cu bărbatul de care îţi place?

Întrebare:

Este normal ca fata să se roage pentru căsătoria cu o persoană concretă? În ultimul timp am multe avansuri din partea băieţilor, am obosit şi, când văd pe cineva că îmi oferă atenţie cu intenţii păcătoase, mă irită tare şi parcă vreau foarte mult să mă căsătoresc. Dar când eşti în asemenea stare este foarte greu să te rogi pentru o persoană care nu ştii încă cum arată. Zilele acestea am cunoscut o persoană care are calităţile care le cer eu de la Dumnezeu pentru viitorul meu soţ. Şi atunci mi-a apărut întrebarea dacă pot să mă rog Domnului pentru el? Va fi aceasta corect în faţa lui Dumnezeu? Nu m-am îndrăgostit dar simt o dorinţă de a-l cunoaşte mai mult. Din tot ce ştiu despre el este că avem pasiuni comune, dar cel mai important este că iubeşte copiii şi misiunea şi este romantic, aşa cum m-am rugat totdeauna să fie viitorul meu soţ. Este student într-o altă ţară şi, nu ştiu de ce, Domnul mi-a pus dorinţa să învăţ în oraşul unde învaţă el încă înainte ca să-l cunosc. Nu ştiu ce să fac. Cum aş putea şti care este voia Domnului în această situaţie?

Poţi să te rogi pentru căsătoria cu bărbatul de care îţi place?De ce doreşti să te căsătoreşti?

Nici oboseala de la avansurile băieţilor şi nici iritarea pentru cei care îţi atrag atenţia din motive păcătoase nu sunt motive ca să te căsătoreşti. Dacă te vei căsători cumva doar din aceste motive, ai şanse să devii cea mai nefericită femeie din pricina căsătoriei tale.

Roagă-te potrivit Cuvântului lui Dumnezeu

Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre atunci când ele sunt potrivit voii Sale. Când a vorbit despre roadele pe care le putem noi aduce ca şi copiii ai lui Dumnezeu, Domnul Isus a spus:

Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. (Ioan 15:7)

Care este voia lui Dumnezeu pentru fecioare?

În Epistola I a lui Pavel către Corinteni Dumnezeu scrie astfel:

Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este. Eşti legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ. Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă, şi cu trupul, şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte; să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine îşi mărită fata, bine face, şi cine n-o mărită, mai bine face. (1 Corinteni 7:25-38)

În mod intenţionat am evidenţiat adevărurile importante din acest pasaj biblic pentru că doresc să le abordez în continuare.

Este bine să rămâi aşa cum eşti

Adică necăsătorită. Aceasta nu înseamnă că nu te vei căsători niciodată sau că Dumnezeu este împotriva căsătoriei. El este autorul căsătoriei şi Este cel care a creat prima femeie şi a adus-o la soţul ei când el nici măcar nu era conştient că avea nevoie de ea şi nici nu cunoştea ce este aceasta căsătoria. Tot aşa şi acum, Dumnezeu este cel care le dă bărbatului şi femeii dragoste unul pentru altul şi îi uneşte în căsătorie. El va pune dragoste pentru tine în inima unui bărbat care te va cere în căsătorie, iar tu vei accepta din dragoste pentru el. Vezi să nu te grăbeşti prin acţiunile şi gândurile tale şi, astfel, să-ţi faci singură griji şi suferinţe pe care nu trebuie să le ai. Este bine acum să rămâi aşa cum eşti şi să-ţi pui toată nădejdea în Dumnezeu care a spus:

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. (Proverbe 10:28)

Nu-ţi fă griji şi nu-ţi crea piedici

Nu-ţi interzice Dumnezeu să te rogi pentru viitorul tău soţ, dar faptul că doreşti să te rogi specific pentru un băiat care nu te-a cerut încă în căsătorie, arată că deja ai început să te gândeşti mult la el şi gândul respectiv a devenit o grijă pe care nu ar trebui să o ai. Lasă pe Domnul să se îngrijească de această nevoie a ta şi să o împlinească, iar tu îngrijeşte-te de lucrurile Domnului, ca să fii sfântă cu trupul şi cu duhul, aşa cum scrie în textul biblic din 1 Corinteni 7. Vezi ca nu cumva aceste gânduri pentru căsătorie să înceapă a te obseda şi să devină o piedică, pentru că îţi vor fura pasiunea şi dedicarea pe care o ai în slujirea lui Dumnezeu.

Acceptă voia lui Dumnezeu

Sunt lucruri pe care noi ni le dorim tare şi am putea să începem a ne ruga continuu pentru ele tocmai pentru că ni le dorim la disperare. Dar oare nu este aceasta din partea noastră o neacceptare a voii lui Dumnezeu? Nu cumva în felul acesta încercăm să pune presiune asupra lui Dumnezeu ca să facă cum vrem noi? Chiar dacă nu se referă la subiectul căsătoriei, versetul la care voi face referinţă arată bine adevărul pe care vreau să vi-l comunic.

Când scrie despre descoperirile pe care le-a primit de la Dumnezeu, Apostolul Pavel zice:

Şi, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. (2 Corinteni 12:7-9)

Vezi, Apostolul Pavel spune că a rugat pe Domnul de trei ori să-i ia acest ţepuş, dar când Dumnezeu i-a spus clar care este voia Lui, a acceptat cu bucurie şi n-a mai insistat în rugăciuni.

Înţeleg că te-ai rugat deja pentru acest băiat. Acum, ai văzut şi care este voia lui Dumnezeu pentru tine, ca să nu-ţi faci griji cu privire la căsătorie, ci să te îngrijeşti ca să fii sfântă cu trupul şi cu duhul. Acceptă această voie şi bucură-te în harul lui Dumnezeu care este de ajuns pentru noi toţi. Slăvit să fie Numele Lui.