Rețelele de socializare în slujba Evangheliei, partea a II-a

În articolul precedent am prezentat posibilitățile pe care le oferă rețelele de socializare bisericii de astăzi. Împreună cu beneficii, acestea pot deveni o cursă pentru creștini, dacă nu sunt utilizate cu înțelepciune. Și cu părere de rău, prinși în valul informațional și neavând o bună temelie în Cuvântul lui Dumnezeu, foarte mulți creștini cad zilnic pradă rețelelor de socializare, abandonându-și identitatea lor de creștini în spațiul on-line. Unii au mărturisit că au devenit dependenți de social media în așa măsură, încât au fost nevoiți să-și șteargă definitiv conturile. În cele ce urmează, aș vrea să vă ofer câteva sfaturi din Cuvântul lui Dumnezeu care vă vor ajuta să deveniți eficienți pe rețelele de socializare. 

Promovați un conținut care-L proslăvește pe Dumnezeu

„Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 10:31

Cu alte cuvinte orice activitate pe care o facem în calitatea noastră de creștini, inclusiv pe rețelele de socializare, trebuie să Îi aducă slavă lui Dumnezeu.  Dar ce Îi aduce slavă lui Dumnezeu? Bineînțeles, împlinirea slujbei pe care ne-a încredințat-o și anume să-i împăcăm pe oameni cu El, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sînt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu- le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări” 2 Corinteni 5:18-19

De aceea, ori de câte ori postați ceva, puneți-vă întrebarea: cum acest conținut Îl proslăvește pe Dumnezeu și cum îi apropie pe oameni de El?  

Răscumpărați vremea

„Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele” Efeseni 5:15-16

Dumnezeu ne-a rânduit un timp limitat pe pământ și ne va cere socoteală pentru felul cum l-am gestionat. Biblia ne învață să răscumpărăm vremea, adică să administrăm cele 24 de ore pe care le avem fiecare cu multă grijă și înțelepciune. Vă recomand să vă stabiliți o limită de timp petrecută pe rețelele de socializare. Spre exemplu, 20 de minute în zi, iar în restul timpului, ocupați-vă de alte lucruri importante. Dacă nu ne creăm o disciplină personală și ne lăsăm sustrași de fiecare comentariu sau mesaj privat, pe care le recepționăm pe parcursul zilei, atunci devenim ineficienți. 

Feriți-vă de curvie și vorbe deșarte

Pentru că Internetul și, mai cu seamă rețelele de socializare, abundă în tot felul de informații, există întotdeauna pericolul să ne lăsăm duși de firea noastră pământească, care este foarte curioasă de altfel, și să ne oprim privirile asupra unei imagini sau text cu caracter indecent. Ce să facem în așa caz? Iată ce ne recomandă Scriptura:

„Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpînească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe Dumnezeu” 1 Tesaloniceni 4:3

Ca și oameni duhovnicești, noi avem responsabilitatea să ne protejăm gândurile și să ne ferimochii și gândurile de la conținut imoral. Diavolul a reușit să-i prindă pe mulți creștini în această plasă, de aceea să nu vă credeți tari și mari și să vă încercați puterile în fața acestei ispite. Trebuie să ne ferim de curvie, iar în alt loc, apostolul Pavel ne poruncește chiar să fugim de ea. 

Un alt aspect sunt glumele proaste și statusuri care nu fac nici un sens. Cu părere de rău, unii creștini își permit să acceseze și să distribuie tot felul de bancuri sau să posteze conținut care se înscrie ușor în categoria de “vorbe deșarte”. Alții își exprimă toată ziua doar nemulțumirea, învinuindu-i pe toți la dreapta și la stânga. Mă întreb: ce mesaj le transmit ei prin aceasta oamenilor necredincioși din lista lor de prieteni? Un om neprihănit va posta doar lucruri care fac sens, chibzuite și care aduc zidire celor care le citesc sau le privesc.

„Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire” Efeseni 5:4

Nu scoateți în public problemele din biserică 

După cum nu există nici o pădure fără uscături, tot așa nu există nici o biserică care să fie lipsită de probleme. Și aceasta pentru că biserica este constituită din oameni vii, care trăiesc în trup, într-o lume păcătoasă. Schimbarea spre bine se începe cu fiecare dintre noi, din aportul pozitiv pe care îl aducem în Trupul lui Hristos. De aceea, dacă observați anumite probleme în biserica din care faceți parte sau într-o altă biserică, nu vă grăbiți să le judecați și mai cu seamă să le scoateți spre discuție în spațiul public. Ispita aceasta este foarte ademenitoare, mai ales pe rețelele de socializare, dar Mântuitorul ne-a lăsat o poruncă cu privire la soluționarea conflictelor de acest gen.

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du- te şi mustră- l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune- l Bisericii….” Matei 8:15-17

Elaborați un plan de lucru

„Planurile omului harnic nu duc de cît la belşug, dar celce lucrează cu grabă n-ajunge de cît la lipsă” Proverbe 21:5

Cei mai mulți creștini nu au un plan bine definit în ce privește promovarea Evangheliei pe rețelele de socializare și astfel ajung ineficienți și lipsiți de roade. În articolul următor mă voi opri în detalii asupra acestui punct și anume vă voi învăța, din propria experiență, cum să vă faceți un bun plan de acțiune pe rețelele de socializare, așa ca să fiți siguri că nu vă scapă nimic din vedere și asigurați o prezență continuă a Cuvântului lui Dumnezeu pe profilul sau pagina Dvs.