Relevanța cursului de studiu biblic inductiv ”Ezra și Hagai”

Niciodată nu mă gîndeam că ar putea fi atât de relevante cărțile Ezra și Hagai pentru zilele noastre. La prima vedere ar putea să pară că viața ta nu are nici o tangență cu rezidirea Templului. Și, într-adevăr, noi, cei din Noul Legămînt, nu mai trebuie să mergem la Templul din Ierusalim, nu mai trebuie să aducem jertfe pe altar sau daruri de mîncare. 

Studiind acest curs la Festivalul ”Precept Ministries Moldova”, am realizat că mesajul din 2 Timotei se referă la toată Scriptura și nu exclud cărțile Ezra și Hagai din cuprinsul acesteia:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

Am învățat în acest curs adevăruri importante despre rugăciune, implicarea lui Dumnezeu în istorie de-a lungul anilor și în zilele noastre, modul frumos în care Dumnezeu trezește duhul oamenilor la lucrare. Am realizat că Dumnezeu are un plan cu mine și că El veghează asupra îndeplinirii acestuia. Dumnezeu te face să vii în prezența Lui, să-ți dedici viața, să-ți revizuiești prioritățile și să te încrezi în El:

Dumnezeu Își ține promisiunile. El a promis că îl va aduce înapoi în țară pe poporul Său, și l-a adus. Dumnezeu a făcut exact ce a spus că va face. Cînd totul părea lipsit de nădejde, Dumnezeu a adus nădejdea. Și tu te poți încrede în promisiunile Sale. Fiecare cuvînt al Său este adevărat; renunță la îngrijorările tale și odihnește-te în harul Său neschimbător. (Kay Atrhur, ”Ezra și Hagai”)

Recomand tuturor studierea acestui curs, pe care puteți să-l găsiți la biserica ”Buna Vestire”, în fiecare duminică sau să accesați acest link.