Relația intimă – greșeala lui Dumnezeu sau a lui Adam?

Întrebare:

„Aș vrea să întreb dacă gândirea mea este corectă cu privire la următoarele: gândind de ce oare Dumnezeu a creat doar un bărbat și o femeie, începusem să cred că a fost o greșeală din partea Lui, însă mi-am dat seama că, de fapt, planul inițial era ca doar Adam și Eva să poată avea copii, să fie singurii părinți ai locuitorilor Pământului. Prin urmare, păcatul lumii a devenit viața sexuală pe care o trăim noi, drept urmare a faptului că Eva a mâncat din fructul oprit, ceea ce a declanșat celula răspunzătoare de îmbătrânirea corpului, așa încât ei, devenind muritori, (inițial au fost făcuți să trăiască veșnic), urmașii lor au fost nevoiți să se împerecheze, în ciuda faptului că erau frați, astfel s-a ajuns la defectele genetice de care suferă azi omenirea. Aș vrea să știu dacă cineva se mai gândește în felul meu sau dacă există dovezi scrise în Biblie, care să ateste acest lucru.Vă mulțumesc.”

Să răspund pe rând:

1.Relația sexuală nu este consecința păcatului

Sunt unii care cred că Adam și Eva au avut viață intimă abia după căderea în păcat, adica relațiile intime sunt o consecință a păcatului. O astfel poziție foarte des este însoțită de ideea că sexul este păcat. La crearea omului Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a dat unele porunci:

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.” (Geneza 1:26-31)

Astfel omul (bărbatul și femeia) au primit și o poruncă – să se înmulțească, ceea ce presupunea relația intimă. Deoarece porunca a fost dată în ziua a șasea (ziua în care îi crease Dumnezeu), iar căderea în păcat a avut loc după zilele creației – nu putem afirma că viața sexuală este păcat.  Sunt unele relații sexuale care sunt numite păcat, dar acestea nu sunt în cadrul căsătoriei între un bărbat și femeie.

2. Este vreo celulă de îmbătrânire?

Posibil vă referiți la o genă răspunzătoare de îmbătrânire. Nu sunteți primul om care caută un remediu împotriva îmbătrânirii. Primii care au încercat să caute un elixir a vieții au fost alchimiștii, în cercetătările lor ei doreau să găsească 3 lucruri:
– elixirul vieții,
– aur din orice altă substanță,
– piatra filosofală.
Geneticienii au descoperit gena care îmbătrânește cu 5 ani. Posibil vor găsi în detalii cum decurge procesul de îmbătrânire, dar nu cred că vor putea să dea omului un mod de a stopa acest proces sau de a amâna moartea.

3. Defectele genetice de acum sunt urmare a căsătoriilor din timpul lui Adam și Eva?

Căsătoriile între rude apropiate a fost permisă doar în timpul lui Adam, odată cu apariția Legii lui Moise acest lucru a fost schimbat.
Defectele genetice au foarte multe cauze, printre ele ar fi consumul de substanțe toxice.