Cine au fost soţiile lui Cain şi Set?

De unde și-au luat soţiile lui Cain şi Set ?

Întrebarea primită este următoarea:

La facerea lumii, Adam şi Eva au avut doi băieţi: Cain şi Abel. Cain a omorât pe Abel din motive bine ştiute. Cain a fost alungat în pustiu unde cunoaşte pe femeia sa şi are fii şi fiice. Întrebarea este cine a fost această femeie, de vreme ce la timpul acela doar Eva era singura femeie despre care se pomeneşte. Acelaşi lucru este valabil şi cu Set, următorul băiat după cei 2, care la fel a cunoscut pe femeia sa. Este o scăpare sau s-a considerat că nu este important a menţiona despre aceste femei?

Cain, Abel şi Set nu sunt unicii copiii a lui Adam şi Eva. Biblia spune:

La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set. După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani, şi a născut fii şi fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit. (Genesa 5:3-5)

Pentru că evenimentele sunt descrise unul după altul, noi uneori suntem tentaţi să credem că şi timp a trecut puţin de la un eveniment la altul. Pasajul de mai sus ne arată că nu a fost aşa. Deci, acele fiice care s-au născut lui Adam şi Eva au devenit soţiile lui Cain, Set şi a celorlalţi fii ai lor. De la ei s-au înmulţit oamenii şi s-au răspândit pe toată faţa pământului.