Poţi să te căsătoreşti şi să nu întreţii relaţii sexuale?

Poţi să te căsătoreşti şi să nu te bucuri de o relație sexuală cu soțul, sau soția?

Întrebarea:

Doresc să ştiu dacă este bine ca două persoane căsătorite să trăiască toată viaţa în curăţie şi să nu aibă copii?

Nu. Nicidecum. Şi iată de ce.

Căsătoria celor doi este unire pentru a alcătui un singur trup

Aceasta este definiţia lui Dumnezeu pentru căsătoria a cărei autor este tot El.

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. (Gen 2:24)

A te lipi de nevasta implică şi unirea fizică, adică relaţia sexuală şi lucrul acesta se vede bine din următorul pasaj scris prin Apostolul Pavel:

Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. (1 Corinteni 6:16-18)

Cum vedeţi, este folosită aceeaşi expresie „a te lipi” care este folosită cu referinţă la relații sexuale .

Relaţia sexuală între soţi este curată

Pentru aceasta a fost creată relaţia sexuală ca să fie o exprimare a dragostei celor doi doar în cadrul căsătoriei. Orice altă relaţie sexuală înainte de căsătorie, sau în afara căsătoriei spurcă viaţa intimă a celor căsătoriţi, aşa cum scrie în Epistola către Evrei:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Relația sexuală este o datorie de soţ/soţie

Apostolul Pavel a scris:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:3-6)

Dacă nu doreşti să întreţii relaţii sexuale, sau dacă nu eşti gata să-ţi asumi responsabilitatea îndeplinirii datoriei de soţ sau soţie faţă de viitorul tău partener, sau parteneră de căsătorie, în nici un caz nu trebuie să te căsătoreşti.