Ce ramuri creştine se admit a se căsători între ele?

Întrebare:

Am recitit de curând articolul dumneavoastră “Creştinul se poate căsători doar întru Domnul” şi am o nelămurire în final, citați “Creştinul se poate căsători cu cine vrea, numai întru Domnul, adică doar cu o persoană care face parte din acelaşi legământ cu Domnul Isus Hristos”. Ce înseamnă exact asta, ce ramuri creștine se admit a se căsători între ele, de exemplu baptiști, martori ai lui Iehova, Adventişti, Catolici, Ortodocși ? Din câte ştiu, toţi sânt creştini, cred în Hristos. Eu sânt ortodox și sunt căsătorit tot cu o ortodoxă. Mulțumesc lui Dumnezeu… Doamne ajută!

În primul rând, trebuie să spun că martorii lui Iehova, nu fac parte din categoria creştinilor. Ei sunt aceia care neagă trinitatea lui Dumnezeu şi multe alte adevăruri ale Sfintelor Scripturi. De aceea căsătoria între un creştin şi un martor al lui Iehova nu mai poate fi numită “în Domnul”.

Însă cu privire la celelalte denominaţii, când vorbim despre căsătorie, este bine să ţinem cont şi de următoarele aspecte, şi anume:

Soţul şi soţia să aibă acelaşi fel de închinare

Este adevărat că toţi creştinii cred în Isus Hristos, totuşi, felul cum I se închină este diferit. Domnul Isus Hristos ne-a învăţat cum să ne închinăm când a spus:

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. (Ioan 4:23-24)

Închinarea adevărată este aceea care are loc prin Duhul Sfânt şi Adevărul găsit scris pe paginile Sfintelor Scripturi. La pocăinţă noi primim Duhul Sfânt, care ne descoperă Biblia aşa ca noi să înţelegem adevărul şi să ştim cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Felul cum soţul şi soţia se închină Lui Dumnezeu este un aspect foarte important în căsătorie. Din păcate, nu toţi creştinii care au fost citaţi mai sus, au acelaşi punct de vedere asupra închinării. Unii din ei au ales ca materie de credinţă, doar canonul Biblic, cele 66 de cărţi ale Sfintelor Scripturi, ceea ce Domnul Isus în versetul dat numeşte “Adevărul”. Alţii au mai adăugat şi alte cărţi la acestea, ceea ce a dus la mari diferenţe în închinarea lor înaintea Lui Dumnezeu. Este bine cunoscut că felul de închinare al Catolicilor, este diferit de închinarea Baptiştilor sau a Penticostalilor şi chiar de cea a Ortodocşilor. Şi aşa se poate compara fiecare denominaţie. Aceste diferenţe vor aduce divergenţe mari în familie. Nu trebuie să fie aşa. Eu consider că, cel mai bine şi mai sănătos pentru familie este ca viitorul soţ şi soţie să-şi bazeze credinţa pe …

Aceleaşi doctrine

Doctrina este adevărul care stă la baza credinţei, închinării şi trăirii noastre ca şi creştini. Totuşi din păcate, nu toate denominaţiile au aceleaşi doctrine pe care îşi bazează crezul şi trăirea. Doctrina Trinităţii este aceeaşi la toţi, însă felul cum percepem şi ne apropiem de adevărul Sfintelor Scripturi ne face să ne deosebim unii de alţii. Atunci când intră în căsătorie, cei doi trebuie să fie un singur trup, una în toate privinţele, aşa cum ne învaţă şi Scriptura:

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică).  (Efeseni 5:31-32)

Unitatea între soţ şi soţie trebuie să reflecte unitatea dintre Hristos şi Biserică. Odată ce soţul şi soţia au diferite puncte de vedere asupra închinării, mântuirii, trăirii şi împlinirii Sfintelor Scripturi, aceasta nu mai poate să arate lumii imaginea adevărată care trebuie să fie între Hristos şi Biserică. De aceea apostolul Petru ne învaţă astfel:

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toţi (şi soţul şi soţia) să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. (1 Petru 3:7-8)

Expresia “să fiţi cu aceleaşi gânduri” putem spune că se referă şi la aceeaşi doctrină, viziune, scop care trebuie să-i unească pe soţ şi soţie.

Dacă există  aceste diferenţe între soţ şi soţie, ele se vor răsfrânge foarte mult asupra vieţii de familie. Ce veţi face când va ajunge duminica? Soţul va merge la Biserica Ortodoxă, dar soţia la Biserica Baptistă sau Penticostală? Dar ce veţi face atunci când vor apărea copiii? Soţul va dori să-i înveţe închinarea într-un fel, iar soţia în alt fel? Aceste aspecte vor aduce multe probleme în căsătorie şi, prin aceasta, imaginea lui Hristos şi a Bisericii va avea de suferit mult.

Dragul meu, creştinul poate să se căsătorească în Domnul, dar trebuie să ţină cont şi de aceste aspecte despre care am scris mai sus, astfel ca căsătoria celor doi să fie o imagine vie şi adevărată a relaţiei dintre Hristos şi Biserică.

Dumnezeu să ne binecuvânteze cu astfel de căsătorii!