Ce este raiul?

Întrebare: Dacă Raiul este în cer și credincioși vor merge acolo după judecată, atunci la ce se referă versetele: Apocalipsa 21:1 “Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou”, 2 Petru 3:13 “Dar noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea”? Asta mă nelămurește dacă pământul nu va mai exista după ce vă fi ars, atunci aceste versete ce vor sa spună.
Cine va mai locui pe pământul nou dacă credincioșii vor merge la Cer?

raiul

Cu câțiva ani în urmă am scris un articol în care am răspuns la întrebarea “Cine va locui pământul nou?”, în care am explicat și modul în care Biserica, care urmează să fie răpită la cer, va ajunge să locuiască pământul nou. În acest articol vreau să mă opresc la un alt aspect din această întrebare și anume: ce este raiul. Din felul cum este formulată întrebarea se pare că cititorul concepe raiul ca denumire a unui loc în cer. Dar să vedem care este conceptul biblic despre rai.

Trebuie să începem cu aceea că cuvântul “rai” nu este un nume propiu, ci este un nume comun, ceea ce înseamnă că nu are în vedere un loc anume. Cuvântul grecesc tradus în limba română “rai” este “paradeisos” și înseamnă grădină, livadă sau parc regal (spațiu închis). De exemplu, în septuagintă cuvântul “paradeisos” este folosit cu referire la livezi, grădini sau păduri împărătești. Iată câteva exemple în care a fost folosit cuvântul „paradeisos” în septuagintă:

… și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, (Neemia 2:8a)

… mi-am făcut grădini și livezi de pomi, și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. (Ecleziastul 2:5)

… Odraslele tale sînt o grădină de rodii… (Cântarea Cântărilor 4:13)

Am ales aceste trei versete fiindcă în textul original (în ebraică) a fost folosit cuvântul “pardace”, care este un cuvânt de origine persană și înseamnă grădină, parc, livadă sau pădure regale.

Mulți folosesc cuvântul “rai” sau “paradis” cu referire la grădina Edenului (Geneza 2 și 3).

În Noul Testament cuvântu “rai” (paradeisos) este folosit doar de trei ori. Analizând contextul acestor versete se înțelege că aceste texte se referă la locuri diferite.

Luca 23:43

Primul text îl găsim scris la Luca 23:43. În acest text Domnul Isus îi spune tâlharului, care se pocăiește, că “astăzi va fi cu El în rai”. În ziua aceea Domnul Isus a mers în Locuința Morților pentru trei zile și trei nopți și numai peste 53 de zile și nopți S-a înălțat la cer, ceea ce înseamnă că în textul acesta merge vorba despre un rai în Locuința Morților și nu despre cer.

Unul din tîlharii răstigniți Îl batjocorea, și zicea: “Nu ești Tu Hristosul? Mîntuiește-Te pe Tine însuți, și mîntuiește-ne și pe noi!” Dar celalt l-a înfruntat, și i-a zis: “Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești supt aceeaș osîndă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău”. Și a zis lui Isus: “Doamne, adu-Ți aminte de mine, cînd vei veni în Împărăția Ta!” Isus a răspuns: “Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”. (Luca 23:39-43)

2 Corinteni 12:4

Al doilea text în care este folosit cuvântul “rai” este 2 Corinteni 12:4. Potrivit acestui text raiul este în al treilea cer:

Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit pînă în al treilea cer (dacă a fost în trup nu știu; dacă a fost fără trup, nu știu: Dumnezeu știe). Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu: Dumnezeu știe), a fost răpit în rai, și a auzit cuvinte, cari nu se pot spune, și pe cari nu-i este îngăduit unui om să le rostească. (2 Corinteni 12:2-4)

Apocalipsa 2:7

Al treilea text (Apocalipsa 2:7) se pare că se referă la pământul nou, fiindcă face referință la pomul vieții care, potrivit cu textul de la Apocalipsa 22:2, se află pe pământul nou.

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: “Celui ce va birui, îi voi da să mănînce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu” (Apocalipsa 2:7)

Deci, raiul nu este denumirea unui loc anume, ci descrie un loc deosebit de frumos, o grădină împărătească, iar la Apocalipsa 2:7 se referă la grădina împărătească a lui Dumnezeu, de aici și ideea de “paradis” sau “rai” ca ceva divin, ceresc, un loc care bucură ochii și sufletul.

Despre modul în care Biserica, care înainte de Ziua Domnului va fi răpită la cer, va ajunge să locuiască pe pământul nou după cum găsim scris și la 2 Petru 3:13, am scris în articolul “Cine va locui pământul nou?”.

Pentru o înțelegere mai bună a evenimentelor viitoare vă recomand să studiați cursurile 2 Tesaloniceni, Daniel și Apocalipsa I, II, III și IV.