Ce să faci când nu mai ai puteri să te lupţi cu tine însuţi?

Întrebare:

Nu sunt creştină ca şi d-stră, însă am găsit lucruri interesante pe acest site. Am nişte retrăiri interioare mari, care mă duc la disperare si, sincer, nu mai ştiu ce sa fac, nu mai am puteri sa mă lupt cu mine însumi. Va rog din tot sufletul meu ajutaţi-ma, va rog mult mult!!! Am 23 de ani, sunt soţie de trei ani şi mamă de o lună şi jumătate şi simt că nu mai am putere si dorinţă sa lupt pentru ceea ce am. M-am căsătorit din dragoste şi soţul meu mă iubeşte enorm, însă eu m-am răcit faţă de el, mă comport ca o nesimţită, simt ca nu-l mai iubesc si suferă din această cauză şi el şi eu. Vreau să mă schimb, vreau să-l iubesc, să-i fiu supusă, ascultătoare si iubitoare, vreau dar nu ştiu cum. Acum o lună şi ceva am devenit mamă, ar trebui să fie cel mai miraculos şi frumos sentiment şi minune pentru mine, dar nu este, nu-mi iubesc fetiţa dragă aşa cum trebuie. Ce se întâmplă cu mine? De ce sunt o persoana atât de rea, fără sentimente, fără iubire, de ce? Simt că înnebunesc si că la un moment dat am să fac ceva oribil. Din toata inima, ajutaţi-mă să devin o soţie şi mamă bună, iubitoare, grijulie si plina de bucurie. Ajutaţi-mă să mă regăsesc, daţi-mi nişte soluţii reale, vă rog!!! Aştept cu nerăbdare răspunsul si ajutorul d-ră. Mulţumesc mult!

Ce să faci când nu mai ai puteri să te lupţi cu tine însuţi?Da, doresc să vă ajut şi să vă dau soluţii reale. Cele mai reale soluţii. Ele se găsesc pe paginile Sfintelor Scripturi şi vin de la Dumnezeu. Tot ce voi scrie mai jos am aplicat la viaţa mea şi efectul a întrecut toate aşteptările mele în sens pozitiv. Există milioane de oameni care au experimentat efectul acestor soluţii reale şi, cu siguranţă, ele vor avea acelaşi efect şi în viaţa Dvs. Iată care sunt aceste soluţii:

1. Înţelege bine starea păcătoasă în care te afli

Sunteţi o păcătoasă aşa cum sunt şi toţi restul oamenilor. Biblia spune că toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu şi starea aceasta de lucruri o moştenim la naştere şi tot restul vieţii o dezvoltăm prin contribuţiile noastre proprii. Păcatul nu este doar o faptă individuală, ci o stare care ne afectează profund şi oamenii care s-au îndepărtat de Dumnezeu au căzut adânc de tot în această stare. Unul din efectele păcatului este că oamenii şi-au pierdut dragostea firească, acea dragoste despre care spuneţi că nu o mai aveţi faţă de soţ şi copil şi care vă face să vă îngroziţi. Când vorbeşte despre starea de păcat a omenirii, Apostolul Pavel spune astfel:

Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. (Romani 1:28-31)

Dacă înţelegi că pierderea dragostei fireşti este manifestarea păcatului în care te afli…

2. Înţelege că eşti lipsită de puteri să ieşi singură din starea de păcat

Înainte să devină creştin, Apostolul Pavel s-a aflat în aceeaşi stare deznădăjduită şi disperată în care vă aflaţi acum şi el nu ştia ce să mai facă ca să se schimbe. Cred că o să vă regăsiţi în ceea ce spune Pavel despre starea sa înainte să fie născut din nou:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? (Romani 7:18-24)

Sunt sigur că te-ai recunoscut în ceea ce spune Pavel despre sine şi în strigătul lui disperat după ajutor şi izbăvire. De aceea…

3. Cunoaşte singura soluţie – HRISTOS

Imediat după ce relatează despre starea sa păcătoasă lipsită de nădejde de schimbare, Apostolul Pavel scrie despre soluţia care a găsit-o şi care i-a transformat radical viaţa:

O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… (Romani 7:24-25)

La Dumnezeu există o singură soluţie pentru izbăvire oamenilor din păcat şi aceasta este prin Isus Hristos, prin credinţă în El. Dacă recunoşti şi crezi acest mare adevăr, fă următorul pas.

4. Întră în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos

Ce înseamnă aceasta în mod practic? Trebuie să luaţi o hotărâre, o decizie în inimă să vă pocăiţi şi să vă deziceţi de la propria voinţă, dorinţe, scopuri şi orice alte lucruri vă pot împiedica, şi de azi înainte să alegeţi a trăi în ascultare deplină faţă de Domnul Isus Hristos şi de Dumnezeu potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi. Din moment ce aţi luat hotărârea aceasta, aşezaţi-vă pe genunchi şi în rugăciune cereţi-vă iertare de la Dumnezeu şi spuneţi-I despre decizia pe care aţi luat-o să întraţi în Noul Legământ cu El. Vă dau mai jos un model de rugăciune:

Dumnezeu Atotputernic şi Milostiv, mă închin în Faţa Ta şi îmi cer iertare pentru toate păcatele săvârşite cu fapta, vorba sau gândirea. Te rog să mă curăţi de vina acestor păcate prin sângele sfânt al Domnului Isus Hristos pe care l-ai jertfit pe cruce ca jertfă pentru păcatele întregii omeniri şi pentru păcatele mele. Te rog să mă primeşti în Noul Legământ cu Tine şi să-mi dai Duhul Tău cel Sfânt ca să pot trăi o viaţă sfântă în deplină ascultare de tine. Ajută-mă să trăiesc în sfinţenie pentru tot restul vieţii mele, să iubesc şi să cercetez Sfintele Scripturi, să le spun tuturor oamenilor despre tine şi să-ţi rămân credincioasă până la sfârşitul zilelor mele. Îţi mulţumesc că m-ai primit să fiu copilul Tău şi te slăvesc în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.

5. Experimentează şi dăruieşte dragostea lui Dumnezeu

Dacă până acum nu aţi avut nici dragostea firească pentru soţ şi copil, la intrarea în Noul Legământ veţi primi Duhul Sfânt şi prin El vă va fi turnată în inimă dragostea lui Dumnezeu, aşa cum spune Biblia:

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. (Romani 5:1-5)

Odată cu intrarea în Noul Legământ veţi ieşi din starea de păcat şi veţi întra în starea de har. Bucuraţi-vă de pacea cu Dumnezeu şi dăruiţi soţului, copilului şi tuturor oamenilor dragostea lui Dumnezeu care v-a fost turnată în inimă prin Duhul Sfânt care v-a fost dat.

6. Trăieşte după îndemnurile Duhului Sfânt

La intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos nu suntem izbăviţi de firea noastră păcătoasă, dar primim Duhul Sfânt care ne dă putere să trăim o viaţă plăcută înaintea lui Dumnezeu potrivit cu voia Lui scrisă în Biblie. De aceea, este o alegere care ne aparţine şi pe care trebuie să o facem zilnic ca să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt, aşa cum spune Dumnezeu în Scripturi:

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii. (Galateni 5:16-26)

7. Studiază Sfintele Scripturi

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu prin care El ne modelează şi ne transformă caracterele. Este foarte important pentru fiecare creştin să se dedice studiului Bibliei ca să le poată aplica în viaţa sa ca astfel să devină un om desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cei care doresc să devină şi să fie buni creştini fără a se dedica studierii Bibliei vor rata, aşa cum scrie în Epistola lui Iacov:

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Alegeţi să mergeţi la o biserică unde se studiază profund şi se predică Cuvântul lui Dumnezeu. Alegeţi să mergeţi la un grup de studiu biblic şi vă recomand să faceţi rost de materialele de studiere a Bibliei după metoda inductivă. De asemenea, există foarte multe grupe în care creştinii studiază Biblia după această metodă. Interesaţi-vă dacă este una în localitatea unde staţi şi alipiţi-vă de un astfel de grup. Dacă încă nu aveţi un astfel de grup, puteţi studia şi singură. Chiar mai mult, vă recomand să faceţi rost de manuale pentru întreaga familie şi să puneţi în fiecare zi timp de o parte ca să studiaţi o oră Biblia. Vă recomand pentru început să faceţi rost de manualul “Dumnezeule, exişti?”  de Kay Arthur care este un studiu profund şi interesant al Evangheliei după Ioan. Materialul este împărţit pe zile aşa că vă recomand să studiaţi cu soţul împreună câte o lecţie în fiecare zi. Apoi, la terminarea acestui curs vă sfătuiesc să studiaţi manualul “Căsătorie fără regrete” ca să învăţaţi cum să vă zidiţi familia potrivit cu învăţătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Aşa să vă ajute Dumnezeu şi să vă dea pacea, dragostea şi bucuria pe care o căutaţi.