Pronunţă-te pentru apărarea creştinilor din Azerbaijan

Am citit la noutăţi despre felul cum sunt persecutaţi fraţii noştri creştini în Azerbaijan. Am găsit adresa Preşedintelui ţării şi am scris din partea Bisericii „Bunăvestirea” o petiţie  on-line prin care am cerut intervenţia d-lui pentru a opri aceste atacuri la adresa fraţilor noştri în credinţă. Urmează-mi exemplul şi scrie o scrisoarea. Spune la pastorul bisericii tale şi alcătuiţi o astfel de scrisoare. Nu este greu dar poate avea o mare contribuţie.