Procedura și documentele necesare pentru obținerea pensiei de urmaș

De multe ori când am mers să perfectez acte în instituții de stat am fost nevoită să fac mai multe drumuri în alte instituții, să prezint alte zeci de documente și orice proces dura mai mult decât mă așteptam. Sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu că de cele mai multe ori funcționarii din aceste instituții erau oameni deschiși și binevoitori. Cu ajutorul și explicațiile lor am reușit să perfectez documente, pe care nu aș fi reușit singură să le perfectez, ori ar fi durat mult mai mult timp.

Pentru că mai mulți se pot întâlni cu astfel de situații voi prezenta în acest articol informația pe care am reușit să o adun referitoare le perfectarea documentelor pentru primirea pensiei pentru urmaș.

Când se obține dreptul la pensie de urmaș?

Dreptul la pensie de urmaş se obţine în cazul cînd decedatul a fost pensionar sau avea dreptul la pensie. Pensiile de urmaş pot fi stabilite copiilor care nu au atins vîrsta de 18 ani, sau o vîrstă mai mare, dacă îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt de zi secundar sau superior, pînă la terminarea acestora, dar nu mai mult decît 23 de ani; soţului care a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu cel decedat şi nu s-a recăsătorit, dacă la momentul decesului sau nu mai tîrziu de 5 ani după deces a atins vîrsta de pensionare, sau a devenit invalid de gradul I sau II; soţului sau tutorelui, care îngrijeşte de copiii susţinătorului decedat. Pensiile copiilor se plătesc în mărime deplină în toate cazurile. Pensiile soţilor şi tutorilor – doar în cazul dacă aceştea nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat. 

Actele ce confirmă dreptul la plata pensiei necesare de prezentat la Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Lista de  documente care trebuie prezentată în cazul tutorelui care se îngrijește de copiii susținătorului decedat este următoarea:

– Certificatul de deces al susținătorului în original și copie (nu confundați cu adeverința de deces, în baza căreia Oficiul Central de Stare Civilă vă eliberează certificatul de deces);

– Buletinul tutorelui în original și 2 copii;

– Dispoziția de tutelă în original și o copie;

– Certificat de nașatere al copilului susținătorului decedat în original și 2 copii;

– Certificatul privind componența familiei.

Lista se prezintă organului teritorial responsabil pentru o anumită rază de activitate, în dependență de sectorul în care este înscrisă viza de reședință a tutorelui.

Cui se achită pensia de urmaș?

Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15.08.2006 stabilește condițiile și modul de plată al pensiilor.

În baza acestuia, pensia de urmaş se plăteşte integral:

    a) copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani;

    b) copiilor care îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt de zi: secundar  general, secundar profesional, post secundar profesional (colegii), superior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate – pînă la absolvire, inclusiv pe perioada vacanţelor, însă care nu depăşesc vîrsta de 23 de ani.

Plata pensiei de urmaş încetează din luna următoare celei de absolvire a unei instituţii de învăţămînt de zi. În cazul continuării  studiilor într-o altă instituţie de învăţămînt, plata pensiei de urmaş se reia retroactiv din luna încetării plăţii, dacă beneficiarul este înmatriculat la studii cu frecvenţă la zi, în termen de cel mult 3 luni de la data încetării plăţii. Totodată, pensia de urmaş nu se plăteşte copiilor care au atins vîrsta de 18 ani în perioada aflării în concediu academic.

Pensia de urmaş, stabilită soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului), care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, se plăteşte numai în cazul în care aceştia nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.

Pensia de urmaş stabilită copiilor se plăteşte şi după înfierea lor. 

Modul de plată a pensiilor neîncasate

Plata pensiei stabilite, dar neîncasate pe o perioadă de 6 luni de către beneficiar se suspendă. Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce confirmă dreptul său la plata pensiei, aceasta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.

Pensia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale responsabil de stabilirea şi plata pensiilor se plăteşte retroactiv, fără nici o limitare în termen. Pensia neîncasată în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte inclusiv pentru luna decesului soţului supravieţuitor, părinţilor, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora – persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pensia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu pensionarul decedat, pentru o perioadă de cel mult 3 ani din ziua decesului pensionarului.

Depozitarea acestor sume într-un cont de depozit deschis în bancă

Pensia sau alocaţia se plăteşte personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor.

Este foarte convenabil să faci economii din această sumă lunară, care pare nesemnificativă lunar, în valoare de 441 lei 33 bani, dar care poate forma economii frumoase. Este ușor să faci aceste economii dacă primești acești bani lunar într-un cont bancar de depozit deschis la o bancă din țară. Plata pensiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar, în decursul unui an.

Mă voi bucura dacă această informație va fi folositoare. Dar, mai presus de grija de nevoile materiale ale celui rămas fără părinți este grija de nevoile lui spirituale. Vă invit să citiți aici cum puteți ajuta astfel de persoane:

https://moldovacrestina.md/social/cum-sa-supravietuiesti-fara-parinti

https://moldovacrestina.md/social/orfan-nedreptatit-de-profesoara-la-universitate