Ce soartă vor avea preoţii care oficiază căsătorii homosexuale?

Întrebare:

Ce se va întâmpla cu preoţii care oficiază căsătorii între persoane de acelaşi sex?

Trăim vremuri grele când tot mai multe confesiuni şi slujitorii lor îşi părăsesc credinţa şi acceptă păcatul sodomiei ca şi pe un lucru normal şi acceptabil. Conform unui comunicat citat de cotidianul The Independent, US Navy va permite preoţilor militari să încheie căsătorii între persoane de acelaşi sex, chiar şi în interiorul bazelor militare, deşi unii congresmeni au protestat, afirmând că această autorizare încalcă legea federală.  S-a întâmplat şi în România să se găsească un desfrânat care s-a pretins a fi preot ortodox şi a mers într-un bar de noapte unde a necinstit taina căsătoriei instituită de Dumnezeu cununând doi homosexuali pentru o plată nelegiuită de 150 de euro. Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al BOR s-a pronunţat pe marginea acestui caz.

Homosexualitatea este condamnată categoric în Cuvântul lui Dumnezeu şi preoţii care  oficiază astfel de “căsătorii” sunt oameni nelegiuiţi. Încă în primele secole, de la începuturile Bisericii Creştine au apărut şi astfel de pseudo-preoţi sau pseudo-slujitori ai Bisericii. Despre ei a scris Sfântul Iuda în epistola sa când a zis:

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos. (Iuda 1:3-4)

Ca să-i atenţioneze cu privire la pedeapsa pe care o voi avea aceşti desfrânaţi (şi luaţi bine seama la ceea că scrie că sunt homosexuali şi ei)  de la Dumnezeu, sfântul Iuda a scris:

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. Totuşi, oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. (Iuda 1:7-8)

Cu privire la judecata lor mai scrie sfântul Iuda:

Şi pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: “Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti nelegiuiţi. (Iuda 1:14-15)

Preoţii care oficiază “căsătorii” gay se încadrează şi ei în categoria oamenilor despre care Domnul Isus a spus în Predica de pe Munte şi vor avea aceeaşi soartă:

Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:15-23)

Să urmăm sfatul şi porunca Mântuitorului şi să ne păzim de astfel de preoţi.