Predica de pe Munte. Lecția 3: Ce spune Domnul Isus Hristos despre fericire?

La lecția Nr.2 am învățat despre calitățile de caracter ale unui om neprihănit, pe care le-am colectat din capitolul 5 al Predicii de pe Munte. Îți mai amintești cum îl caracterizează Domnul Isus pe omul neprihănit? Dar ce avertizări le dă Mântuitorul, celor care refuză să asculte de Cuvintele Sale? 

La lecția de astăzi vom studia despre fericire. Fiecare om are o percepție a sa despre fericire. Pentru unii, a fi fericit înseamnă a fi un om bogat, pentru alții fericirea înseamnă performanță în carieră, putere, influență etc.

Haideți să vedem ce ne învață Domnul Isus despre fericire? 

Pentru aceasta vom face un tabel din 2 colonițe. În prima coloniță vom trece fericirile enumerate de Domnul Isus în Matei capitolul 5 iar în colonița a doua vom trece fericirile exemplificate de Mântuitor în întreaga Sa Predică (cap.5-7).

Fericirile

Fericirile exemplificate de Domnul Isus

 1. Ferice de cei săraci în duh (Matei 5:3)

– Vede nevoia de a fi iertat (Matei 6:14-15)

– Se încrede în Domnul, nu în el (Matei 6:19-34)

– Postește și se roagă (matei 6:14-15)

– Este insistent în rugăciune (Matei 7:7)

– Caută mai întâi de toate Împărăția lui Dumnezzeu și neprihănirea Lui (Matei 6:33)

 1. Ferice de cei ce plâng (Matei 5:4)

– Prigoniți din pricina neprihănirii (Matei 5:11-12)

– Întoarce celălalt obraz (Matei 5:39-42)

 1. Ferice de cei blânzi (Matei 5:5)

– Se bucură în prigoană (Mate 5:11-12)

– Nu se împotrivește (Matei 5:39-42)

– Iubește pe vrăjmași (Matei 5:43-48)

– Nu se îngrijorează (Matei 6:25)

 1. Ferice de cei flămânzi și însetați de neprihănire (Matei 5:6)

– Vor fi prigoniți, a lor este Împărăția Cerurilor (Matei 5:10)

– Neprihînirea lor întrece neprihănirea Fariseilor și Cărturarilor (Matei 5:20)

– Nu-și îndeplinesc neprihănirea în fața oamenilor (Matei 6:1)

– Caută mai întâi de toate Împărăția lui Dumnezzeu și neprihănirea Lui (Matei 6:33)

– Strâng comori în ceruri (Mate 6: 19)

 1. Ferice de cei milostivi (Matei 5:7)

– Fac milostenie înaintea lui Dumnezeu (Matei 6:2-4)

– Iartă greșelile (Matei 6:14-15)

– Cum vreți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel (Matei 7:12)

 1. Ferice de cei cu inima curată (Matei 5:8)

– Nu preacurvește cu o femeie în inimă (Matei 5:28)

– Nu-și îndeplinesc neprihănirea în fața oamenilor (Matei 6:1)

– Inima lui este în Ceruri (Matei 6:21)

– Se ferește de proroci minciunoși (Matei 7:15)

 1. Ferice de cei împăciuitori (Matei 5:9)

– Împacă-te cu fratele tău (Matei 5:24)

– Caută să te împaci degrabă cu pârâșul tău (Matei 5:25)

– Nu se mânie (Matei 5:22)

– Nu-și părăsește nevasta (Matei 5:32)

– Iubiți pe vrăjmașii voștri (Matei 5:44)

– Iartă oamenilor greșelilel lor (Matei 6:12)

 1. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii (Matei 5:10)

– Își întoarce obrazul, dă cămașa, merge 2 mile (Matei 5:41-43)

– Iubiți pe vrăjmașii voștri (Matei 5:44)

Concluzii:

 1. Potrivit Domnului Isus fericiți nu sunt cei care au averi, multă sănătate, vază între oameni
 2. Fericiți sunt cei care simt mereu nevoia de Dumnezeu, merg pe o cale îngustă și suferă pentru neprihănire.

Aplicare:

 1. Unde ți-ai căutat pînă acum fericirea în viață?
 2. Poți spune despre tine că ai fericirile Domnului Isus?
 3. Ierți oamenilor greșelile lor?
 4. Cum te porți în prigoniri din pricina Cuvântului?
 5. Ești un om mânios sau un om blând?
 6. Cum este inima ta înaintea lui Dumnezeu?
 7. Unde-ți strângi comori?
 8. Poți spune despre tine că ești neprihănit și că a ta este Împărăția Cerurilor?

Vrei să afli ce înseamnă să fii sărac în duh și de ce al celor săraci în duh este Împărăția Cerurilor. Dacă da, atunci te invit să studiem împreună acest subiect la lecția următoare.