Predica de pe Munte. Lecția 1: Neprihănirea care duce în Împărăția Cerurilor

Pentru a înțelege bine mesajul Predicii de pe Munte a Domnului Isus Hristos este nevoie să înveți, mai întâi de toate, metoda de studiu biblic, pe care o vei putea utiliza oricând, oricărei părți din Scriptură. Pentru aceasta vreau să te familiarizez cu metoda inductivă de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu. Studiul biblic inductiv folosește Biblia însăși ca sursă primară de informații despre Biblie.

Studiul biblic inductiv se bazează pe 3 piloni: OBSERVAREA, INTERPRETAREA și APLICAREA. Observarea răspunde la întrebarea: Ce spune textul? Aceasta este temelia care trebuie pusă dacă dorești să interpretezi corect Cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplici într-un mod corespunzător. Interpretarea răspunde la întrebarea: Ce înseamnă textul?. Interpretarea este procesul descoperirii semnificației textului. Aplicarea răspunde la întrebarea: Cum pot aplica înțelesul acestui pasaj în viața personală?. Pentru a înțelege bine metoda inductivă, îți recomand să citești cartea „Cum să studiem Biblia”, de Kay Arthur

La lecția noastră vom face observarea sau privirea de ansamblu a întregii Predici de pe Munte. Pentru aceasta:

 1. Citește Evanghelia după Matei, capitolele 5-7, fără să te oprești și notează:
  1. Cine vorbește?
  2. Unde vorbește?
  3. Când și cu ce ocazie vorbește?
  4. Cui i se adresează?
  5. Cum îi numește pe aceia cărora li se adresează și ce înveți despre ei: (de ex: „puțin credincioșilor” Matei 6:30), etc?
  6. Cuvintele și frazele care se repetă
  7. Cum își începe Domnul predica (Matei 5:3)?
  8. Cum își termină predica (Matei 7:24-27)?
  9. Ce legătură vezi între începutul și sfârșitul predicii?
  10. Care este tema generală a predicii?
  11. Care este scopul predicii?
  12. Ce efect are predica asupra ascultătorilor săi (vezi sfârșitul) cap.7 și începutul cap.8.
  13. Ce referințe istorice sau culturale se găsesc în predici (de ex. se vorbește despre prooroci în Mt.5:12)
 2. Citește Matei capitolele 1-6 pentru a înțelege contextul Predicii de pe Munte. În timp ce citești notează:
  1. Evenimentele din viața Domnului Isus care preced Predica de pe Munte.
  2. Când a început Domnul să predice și ce predica?
  3. Unde predica Domnul Isus?
 3. Identifică în Matei 5 și marchează cu creioane colorate direct în text cuvintele și frazele-cheiee sau care se repetă (de obicei ele descriu o acțiune sau transmit un mesaj din partea autorului). Ele te ajută să înețelegi bine tema sau mesajul capitolului respectiv. În cap.5 acestea sunt: Neprihănire, Ferice, Dumnezeu, Isus, Prigoană, Împărăția Cerurilor, Ați auzit că s-a zis…dar Eu vă spun. Spre exemplu eu le notez în felul următor:
 4. Citește din nou cap.5 și dă un titlu fiecărui paragraf din acest capitol. Spre ex. de la v.1 la v.2 – Isus învață noroadele și ucenicii, v.3-v.12 – Fericirile, etc. 
 5. Scrie acum tema cap.5 și versetul-cheie.
 6. Repetă condițiile de la pc.3-5 pentru capitolele 6 și 7 din Matei.
 7. Luînd în considerație titlurile celor trei capitole, găsește titlul pentru întreaga predică de pe Munte. Identifică versetul cheie care ar caracteriza întreaga predică de pe munte.

Atât pentru azi. Urmează lecția Nr.2.