Poţi privi o femeie frumoasă fără să păcătuieşti?

Poţi privi o femeie fără să păcătuieşti ?Întrebare:

Este posibil oare să priveşti o femeie frumoasă, ca pe creatura lui Dumnezeu, pentru a-L slăvi pe El şi a te minuna de lucrarea mâinilor Lui fără să păcătuieşti?

Cugetul defineşte privirea

În Epistola către Tit, Apostolul Pavel a scris:

Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună. (Tit 1:15-16)

Poţi privi o femeie frumoasă fără să păcătuieşti ? Când un bărbat şi-a otrăvit sau îşi otrăveşte mintea cu lucruri imorale de orice natură provenite din filme pornografice, reviste pornografice, pagini de Internet cu conţinut pornografic, sau discuţii cu oameni imorali, aceasta îi va otrăvi mintea şi se va reflecta asupra întregii lui activităţi.

Păzeşte-ţi mintea

Dumnezeu spune în Scripturi:

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

Lucrurile prin care îţi alimentezi mintea vor defini conceptele tale despre viaţă şi felul cum priveşti şi femeile. Dacă te-ai alimentat mintea din surse care prezintă femeia ca şi „păpuşă de făcut sex” nu te poţi aştepta să vezi altceva în femei şi nu vei mai putea să le priveşti ca pe creatura lui Dumnezeu făcute după chipul şi asemănarea Lui.

Nu uita în ce fire trăieşti

Pentru că toţi noi trăim într-o fire păcătoasă, s-ar putea întâmpla uneori fără să-ţi fi alimentat mintea cu lucruri rele, să te pomeneşti că priveşti la o femeie ca s-o pofteşti în inima ta. În aşa caz, urmează pilda neprihănitului Iov care a fost ispitit în acelaşi fel şi a procedat astfel:

Făcusem un legământ cu ochii mei şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. (Iov 31:1)

Tocmai pentru a admira creatura lui Dumnezeu într-o femeie uneori trebuie să nu-ţi opreşti privirile asupra ei ca să nu te pomeneşti că o pofteşti în inima ta.

Nu te înşela

Dacă însă vei începe să te înşeli pe tine zicându-ţi că vei privi doar creatura lui Dumnezeu, vezi să nu se întâmple ceea ce spune Domnul Isus când zice:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:27-28)

Mai presus de toate însă, învaţă să fii doar bărbatul unei singure neveste şi să-ţi păstrezi toată dragostea, pasiunea şi admiraţia pentru soţia ta pe întreg parcursul vieţii.

Vă recomandăm în acest sens cursul de studiu biblic inductiv ”Cum își poate controla un bărbat gândurile, dorințele și pasiunile” de Kay Arthur.