Cum să te eliberezi din robia pornografiilor?

Astăzi un bărbat credincios despre care mai apoi am aflat că este prin în dependența de pornografie a veni la mine să ceară consiliere. Mi-a spus că se simte extrem de rău, apăsat şi că este un om de nimic. Am fost suprins să aflu aceasta pentru că, aşa cum îl ştiam mai inainte, arăta a fi un om credincios şi evlavios. L-am întrebat dacă nu a săvârşit vre-un păcat care îl face să se simtă astfel. Atunci mi-a spus: “Da, eu m-am înglodat în pornografii…” Am discutat mult cu el, l-am sfătuit din Cuvântul lui Dumnezeu şi apoi ne-am rugat pentru eliberarea lui din această robie crudă a dependenței de pornografie. Apoi, am găsit necesar să scriu acest articol pentru că sunt mulţi bărbaţi şi chiar şi multe femei care zac în dependența de pornografie. Deci, cum să te eliberezi din robia pornografiilor?

dependența de pornografie1. Realizează că dependența de pornografie e un mare păcat

Domnul Isus a spus:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu preacurveşti.” Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Evanghelia după Matei 5:27-28 )

Nu te poţi elibera din această robie a dependenței de pornografie dacă nu realizezi până la urmă că este un păcat grav şi murdar înaintea lui Dumnezeu.

2. Realizează că dependența de pornografie aduce o pierzare veşnică de la faţa lui Dumnezeu

Imediat după ce a spus versetele de mai sus, în continuare, ca să arate cât de grav este să pofteşti o femeie în inimă, Domnul Isus a spus:

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. (Evanghelia după Matei 5:29-30)

Atunci când cineva priveşte pornografiile, preacurveşte cu acele femei în inima lui. Pedeapsa eternă pentru preacurvia în inimă echivalează cu pedeapsa pentru curvia săvârşită fizic şi este focul gheenei, adică iadul şi o veşnică pierzare de la faţa lui Dumnezeu.

3. Realizeză gravitatea consecinţelor pe care le aduc pornografiile în această viaţă

Bărbatul care a venit la mine a spus că se simte foarte deprimat, apăsat şi mizerabil. Nu se vede vrednic de nimic. Soţia i-a spus de mai multe ori că nu se simte iubită de el deoarece în relaţia lor fizică se simte folosită într-un mod mecanic iar in celelalte lucruri ignorată. Până şi copii au sesizat că ceva rău se întâmplă cu tatăl lor. Dar, nimeni nu ştie starea reală a lucrurilor şi nici nu bănuiesc, nici soţia şi nici copiii. Într-o noapte, recent, s-a trezit din somn pentru că a visat un vis straşnic în care a fost avertizat de Dumnezeu că dacă va continua mai departe aşa va muri. Visul are o temelie puternică biblică. Dumnezeu spune că dacă am încheiat legământ cu Domnul Isus şi tăim contrar condiţilor acestui legământ, atunci El ne va judeca pentru ca să nu fim judecaţi odată cu cei necredincioşi.

Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţin dorm(mor). Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecai. Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. (1 Corinteni 11:30-32)

Neputinţa deja este prezentă în viaţa bărbatului despre care scriu acum. Fiind om de afaceri, spune că, în ultimii doi ani, de când este sub această dependenţă a pornografiilor, a ajuns în datorii mari şi are doar pierderi. Cu toate că câştigă mulţi bani, trăieşte mai sărac ca oricând altă dată. Dacă nu se opreşte din răul în care se află, vor interveni foarte curând în viaţa lui boala şi foarte posibil că în curând va veni şi moartea fizică, mai ales că a fost avertizat în această privinţă în vis.

4. Aminteşte-ţi unde ai căzut şi ai fost prins în dependența de pornografie

L-am întrebat pe bărbatul despre care vă scriu, când a început să privească pornografii şi răspunsul a fost scurt şi clar: “Când am cumpărat computerul şi l-am conectat la Internet.” Când vine seara de la servici, merge în camera lui, se duce înaintea computerului şi ore, multe ori în şir priveşte pornografii. Apoi, din pricina remuşcărilor de conştiinţă şi fiind mustrat de Duhul Sfânt, îşi cere iertare de la Dumnezeu şi promite să nu o mai facă nici odată. Dar, a doua zi, seara, când se întoarce acasă, iar se începe acelaşi cerc vicios. Când avertizează despre pericolul imoralităţii şi a persoanelor imorale, Dumnezeu spune în Scripturi:

…depărtează-te de drumul care duce la ea, şi nu te apropia de uşa casei ei… (Proverbele lui Solomon 5:8 )

Vreau să atrag atenţia cititorului că Solomon spune să te depărtezi de drumul care duce la ea şi să nu te apropii de uşa casei persoanei imorale. În cazul persoanei care am discutat azi, drumul care duce spre pornografii este computerul şi el trebuie să se depărteze de acest drum rău.

5. Omoară mădularele firii tale pământeşti care te țin legat în dependența de pornografie

Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinoare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. (Coloseni 3:1-6)

Este o poruncă dată tuturor creştinilor să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ. Aproape toate cele enumărate în această categorie (curvia, necurăţia, patima, pofta rea) se referă în mod direct la pornografii. De aceea, i-am spus bărbatului care a cerut sfatul meu să scoată computerul din casa lui şi să-l scoată pentru totdeauna. El nu a fost gata să primească acest sfat. A căutat să argumenteze spunând că poate să scoată doar modemul, adică doar să deconecteze computerul de la Internet. Nu este gata încă să omoare definitiv mădularele lui pământeşti, le mai lasă rezerve. Am discutat mult şi am căutat să-l fac să înţeleagă că atât timp cât va lăsa computerul în casă va fi totdeauna ispitit să revină din nou la pornografii. Până la urmă s-a arătat convins şi hotărât să scoată computerul. Dumnezeu să-l ajute să omoare mădularele lui păcătoase care sunt pe pământ.

Pornografiile sunt un mare rău care distrug personalitatea, familia, relaţia cu partenerul de căsătorie şi afectează grav soarta omului în eternitate. Dacă eşti cumva robit de ele, urmează sfaturile de mai sus şi fă tot ce ţine de tine ca să te eliberezi din această robie crudă.

La final vreau să-ți recomand un articol unde este mărturia unui bărbat eliberat de pronografie ca să rămâi încurajat și să înțelegi că există eliberare de pronografie.