Porunca 9: Să nu mărturiseşti strîmb

Să nu mărturiseşti strâmbA noua din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, spune:

Să nu mărturiseşti strâmb . (Exodul 20:16)

Mărturia mincinoasă este o armă murdară folosită de oamenii de nimic. Dumnezeu a dat următoarea poruncă:

Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. (Deuteronom 19:16-19)

Cei care s-au lăsat corupţi sau din frică pentru viaţa lor au ajuns să facă mărturisire mincinoasă sunt oameni de nimic, ca cei care au mărturisit strâmb împotriva Domnului Isus Hristos, cum scrie:

Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă au venit doi şi au spus: „Acesta a zis: „Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.” (Matei 26:59-61)

Cei care folosesc martorii mincinoşi sau îi cred fără să cerceteze, sunt complici la fărădelegea lor. Ia bine seama la cuvintele lui Dumnezeu care spune:

Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri. (Pro 19:9)