Porunca 3: Să nu iei în deşert Numele lui Dumnezeu

om rugându-se

A treia din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu spune:

Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exod 20:7)

Ce înseamnă să nu iei în deșert Numele Domnului? Ca să fie siguri că au înţeles drept această poruncă, cei din poporul Evreu încă din vechime au hotărât să nu pronunţe nici odată numele YAHVE prin care Dumnezeu I s-a descoperit lui Moise. De aceea, chiar dacă în textele cărţilor sfinte este scris acest nume, când ajungeau să-l citească, nu-l pronunţau, ci spuneau ADONAI, adică „Domnul” în loc de YAHVE.

Mă ia groaza când mă gândesc câte înjurături şi ocări sunt rostite de oamenii din poporul nostru în care se face referinţă la Numele lui Dumnezeu, sau la Domnul Isus Hristos? Mă ia groaza pentru că Dumnezeu odată cu porunca aceasta avertizează că „nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui”. Cu siguranţă că şi călcarea acestei porunci este o pricină din care s-au abătut asupra poporului nostru atâtea nenorociri în ultima vreme. Dar, ia bine seama, El spune că va pedepsi individual pe oricine ia în deşert Numele Lui.

Furtul este un alt fel de a lua în deşert Numele lui Dumnezeu, aşa cum a spus împăratul Solomon când se ruga lui Dumnezeu şi zicea:

Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri înainte de moarte! Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu. – (Proverbe 30:7-9)

Dragul meu, cântăreşte-ţi bine faptele, vorbele şi gândurile şi păzeşte-te să nu iei în deşert Numele lui Dumnezeu, căci El nu va lăsa ne pedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.