(VIDEO) Cine este Iehova?

Întrebare:

Cine a fost Iehova?

Pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu, vreau să-ți recomand să studiezi cursul „Doamne, vreau să Te cunosc”. Acest curs prezintă toate numele sub care Se descoperă Dumnezeu în Biblie. Manualul poate fi găsit la Biserica ”Buna Vestire” din Chișinău în fiecare duminică la orele 14:00. De asemenea, vreau să te invit să privești acest video în care am dat răspuns la întrebarea care mi-a fost adresată:

 

Vreau să vă spun că nu găsim cuvântul Iehova în Biblie, însă există un cult care se numesc martorii lui Iehova. Ei au făcut o traducere a Bibliei, în care în mod intenționat au înlocuit cuvântul „Dumnezeu” cu Iehova. Dacă doriți să aflați mai multe despre ei, vă recomand să priviți și acest video:

În Biblie Dumnezeu Se descoperă sub diferite nume

În Sfintele Scripturi Dumnezeu Se descoperă sub diferite nume. Pentru Numele Său există tetragrama „Iahve”. El a dezvăluit acest nume lui Moise. La Exod, a doua carte din Biblie, Dumnezeu S-a arătat lui Moise cerându-i să meargă în Egipt pentru a-i scoate pe frații săi din robie. Moise, conștient de dificultățile acestei misiuni, își exprimă dezacordul, spunând:

 „Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?” Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negreşit cu tine, şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, ve-ţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: ‘Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi’ şi mă vor întreba: ‘Care este Numele Lui?’, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘Cel ce se numeşte Eu sunt m-a trimis la voi.” Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ‘Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. (Exod 3: 11-15)

Trebuie să știți că toți zeii de pe pământ, toți dumnezeii din toate religiile sunt doar în imaginația oamenilor. Ei nu există în realitate. În contrast cu toți zeii Egiptului, Dumnezeu a spus: „Eu sunt Cel ce sunt”, ceea ce înseamnă că El este Cel care cu adevărat există. El este real.

Dumnezeu pedepsește pe cel ce nu ascultă de poruncile Lui

Așa cum știți a treia dintre cele Zece Porunci spune așa:

Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exod 20:7)

Poporul evreu a fost cel care a luat această poruncă în serios și de frică ca nu cumva să pronunțe în deșert Numele Iahve, l-au înlocuit cu Adonai, care în limba ebraică înseamnă Domnul. În poporul nostru român oamenii au atâtea înjurături la adresa lui Dumnezeu și atât de mulți iau în deșert Numele Domnului, de aceea nu ar trebui să ne mirăm atunci când ajungem în necazuri, pentru că Dumnezeu a spun clar că El nu va lăsa nepedepsit pe cel care ia în deșert Numele Lui.

Domnul Isus este una cu Tatăl

Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, când era aici pe pământ a avut o confruntare cu iudeii:

„Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam a murit, prorocii, de asemenea, au murit, și Tu zici: „Dacă păzește cineva Cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.” Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Și decât prorocii, care, de asemenea, au murit? Cine Te crezi Tu că ești?” Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăvește, El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru; și totuși nu-L cunoașteți. Eu Îl cunosc bine; și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucurat.” „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „și ai văzut pe Avraam!”. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” (Ioan 8:52-58)

În aceste versete Domnul Isus a folosit aceeași expresie „Iahve”. El S-a identificat cu Iahve din Vechiul Testament care I s-a descoperit lui Moise la muntele Sinai. Iudeii au considerat aceste vorbe ca fiind o blasfemie. Ei au luat pietre ca să arunce în El, pentru că au înțeles că S-a asemănat cu Dumnezeu, însă acesta este un adevăr profund din Sfintele Scripturi. Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El L-a făcut cunoscut pe Dumnezeu:

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.(Ioan 1:18)

Dumnezeu a fost, este și va fi

Nu ne putem întreba cine a fost Iehova, pentru că Dumnezeu a fost, este și va fi. Dumnezeu este veșnic. Toți ceilalți zei sunt doar în imaginația oamenilor. Toate celelalte religii operează cu divinități, care sunt rodul unei fantezii omenești. Dumnezeu este un Dumnezeu adevărat care Și-a revelat voia Lui în Sfintele Scripturi. Noi Îl putem cunoaște pe acest Dumnezeu adevărat care este suveran peste toate lucrurile. El, în dragostea Lui nespus de mare pentru noi, L-a trimis pe singurul Său Fiu, ca să moară pentru păcatele noastre, pentru ca noi, crezând în El, să putem căpăta iertarea de păcate și darul vieții veșnice.

Fie ca Dumnezeu să vă ajute să trăiți într-o deplină ascultare de Iehova și dacă credeți în Domnul Isus Hristos din toată inima și urmați învățătura Lui, atunci procedați așa cum este plăcut Lui. Cel care nesocotește pe Fiul, nesocotește pe Tatăl. Cine nesocotește pe Domnul Isus Hristos nu poate fi plăcut lui Dumnezeu, pentru că există o singură cale spre Dumnezeu și aceasta este prin Domnul Isus Hristos, care a spus:

Eu sunt Calea, Adevarul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)