Poate un creștin să se apere cu arma în mână?

autoapărare, fată cu arma, Întrebare:

Vreau să vă adresez o întrebare: Poate o fată creștină să se apere, omorând pe cei care doresc s-o violeze? Cred că întrebarea ține nu doar de viol, dar și atunci când un creștin este atacat de oameni drogați sau hoți. Poate un creștin să se apere cu arma în mână?

Anterior am scris un articol unde am explicat dacă are sau nu creștinul dreptul să se apere.
Citind prima parte a întrebării dvs, mi-am adus aminte de acest text din Scriptură:

Dacă o fată fecioară este logodită şi o întâlneşte un om în cetate şi se culcă cu ea, să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii, să-i ucideţi cu pietre şi să moară amândoi: fata pentru că n-a ţipat în cetate şi omul pentru că a necinstit pe nevasta aproapelui său. Să curăţeşti astfel răul din mijlocul tău.Dar dacă omul acela întâlneşte în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, căci e ca şi cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui şi-l omoară. (Deuteronom 22:23-26)

Dumnezeu condamnă violul și a dat porunci ca să fie pedepsit cu moartea. Scriptura spune că violatorul este “un om care se aruncă asupra aproapelui și-l omoară”. Violul este tot atât de grav ca și omorul. În textul de mai sus sunt două situații de viol. Prima când violatorul silește pe femeie în oraș și al doilea în câmp. Atunci când violul avea loc în oraș, nu numai violatorul, ci și fata violată trebuia pedepsită cu moartea. De ce? “Pentru că n-a țipat în cetate”. Cazul aceasta l-am putea relata la întrebarea dvs. Țipătul fetei era ceva prin care s-ar fi putut apăra. Țipând în oraș, avea să atragă atenția și poate că cineva venea în ajutor. Pentru că nu și-a folosit dreptul de a se apăra, țipând, ci a tăcut și a permis violatorului să-și bată joc de ea, Dumnezeu spune că și ea trebuie pedepsită cu moartea. Cazurile pot fi diferite și astăzi se poate întâmpla ca și în oraș fata să strige și nimeni să nu o audă. Pedeapsa cu moartea trebuia de aplicat acelei femei care a putut să se apere și să nu permită violatorului să-și bată joc de ea, dar ea nu a făcut-o.
Femeia este obligată să se apere. Nefăcând acest lucru, se face vinovată deopotrivă cu violatorul.

Poate folosi arma?

Întrebarea aceasta este mai complicată și ea nu este atât de actuală în contextul țării noastre. Cred că mai mult ține de o curiozitate decât o realitate. Câte femei în țară la noi dețin arme? Bănuiesc că numărul lor este foarte și foarte mic.
Totuși, chiar dacă am admite un caz ca aceasta, cert este un lucru – femeia trebuie să se apere și să nu permită să fie violată. Poată ea să omoare? Este o întrebare mai delicată… Totuși, ai putea să folosești acea armă și fără ca să omori pe violator. Dacă ești creștin, atunci mai presus de toate, cauți binele suprem chiar și al acelui violator. L-ai putea opri și fără să-l omori. Nu cred că dorești să moară în halul aceasta și nici măcar să aibă o șansă să se împace cu Dumnezeu.

Viața și numărul zilelor noastre aparțin lui Dumnezeu. El ne-a dat suflarea de viață și tot El ne-o va cere înapoi, pentru că El Însuși a spus:

Să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu. Şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.(Deuteronom 32:39)

Viața și moartea nu sunt un drept al nostru, ci a lui Dumnezeu.

Cu privire la întrebarea ce ține de hoți sau drogați, cred că acest text din Scriptură vă va da un răspuns:

Dacă un om fură un bou sau o oaie şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată.Dacă hoţul este prins spărgând şi e lovit şi moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor faţă de el; dar, dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor faţă de el. Hoţul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie vândut rob, ca despăgubire pentru furtul lui.(Exodul 22:1-3)

În concluzie, trebuie să știm că Biblia face o diferență între omor neplanificat și omor premeditat. Pentru primul fel de omor Dumnezeu a pregătit în Israel cetăți de scăpare ca să protejeze pe cel nevinovat care a omorât din greșeală. Totuși, nu este scăpare pentru cel ce omoară premeditat. Pentru o mai bună înțelegere a pedepsei cu moartea, a omorului planificat și neplanificat, vă propun să citiți aceste articole care vă vor ajuta mai bine să înțelegeți acest subiect:

  1. Abolirea pedepsei cu moartea înseamnă anularea valorii vieţii umane
  2. Valoarea vieţii omeneşti
  3. Ce spune Biblia despre pedeapsa cu moartea / pedeapsa capitală?

Vă recomand, de asemenea, cursurile de studiu biblic inductiv bazate pe cartea “Deuteronom” și “Iosua” unde veți afla mai multe la acest subiect.

Dumnezeu să ne protejeze pe fiecare și să ne dea putere să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri!