Poate fi predicator persoana cu handicap fizic?

Întrebarea mi-a fost adresată de soția unui creștin cu handicap fizic: 

Soțul meu are un handicap fizic din naștere. Cunoaște foarte bine cuvântul Domnului. Predică și cântă în adunare și a ajutat chiar la plantarea unei biserici în zonă, dar frații au crezut că vrea să ia locul de pastor și l-au îndepărtat de la toate. Au spus că nu are voie un om cu defecte să fie în fața oamenilor. Este adevărată această afirmație? Vă rog să-mi răspundeți. mulțumesc.

Mulțumesc Domnului pentru soțul dvs. care s-a dedicat lucrării Evangheliei și care învață și cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și Îl predică altora. Așa  să facă mai departe. Conducătorii care l-au oprit de la slujirea aceasta, pe semne, au adus ca și argument următorul text din Vechiul Testament: 

Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului, împotriva iebusiţilor, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci şi orbii şi ologii ţi se vor împotrivi!” Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David. David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi să arunce în canal pe şchiopii şi pe orbii aceia care sunt vrăjmaşii lui David.” – De aceea se zice: „Orbul şi şchiopul să nu intre în Casa Domnului.” – (2 Samuel 5:6-8

Luați bine seama, David a avut un motiv pentru a porunci astfel cu privire la acei orbi și ologi. Nu a avut el ceva împotriva la toți orbii și a tuturor ologilor sau împotriva oamenilor cu handicap. Nicidecum, căci iată ce ne mai relatează Scriptura cu privire la David: 

David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?” Era un slujitor din casa lui Saul, numit Ţiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: „Tu eşti Ţiba?” Şi el a răspuns: „Robul tău, da!” Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?” Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare.” Împăratul a zis: „Unde este?” Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar.” Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Şi Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat. David a zis: „Mefiboşet!” Şi el a răspuns: „Iată robul tău!” David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, şi vei mânca întotdeauna la masa mea.” El s-a închinat, şi a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort ca mine?” Împăratul a chemat pe Ţiba, slujbaşul lui Saul şi i-a zis: „Dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul şi tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi şi robii tăi, şi să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare; şi Mefiboşet, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea.” Şi Ţiba avea cincisprezece fii şi douăzeci de robi. El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce porunceşte împăratul, domnul meu, robului său.” Şi Mefiboşet a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. Mefiboşet avea un fiu mic, numit Mica, şi toţi cei ce locuiau în casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboşet. Mefiboşet locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. (2 Samuel 9:1-13

Deci, cum vedeți, David s-a purtat bine cu Mefiboșet, care avea handicap fizic. Nu handicapul l-a determinat pe David în atitudinea lui față de cei care sufereau din urma lor, ci atitudinea pe care au avut-o ei față de Dumnezeu și față de David. Vă recomand să faceți rost de cursul “Legământul”, ca să studiați mai mult despre legământul care a fost între David și Ionatan și de care a beneficiat din plin Mefiboșet. În acel curs veți mai studia multe lucruri profunde despre Noul Legământ a cărui beneficiari suntem noi. 

Apostolul Pavel spune că a avut și el ceva în trupul lui care putea să fie o pricină de poticnire pentru oameni, dar aceasta nu l-a împiedicat să le slujească. Iată cum le-a scris el galatenilor: 

Şi n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuşi Hristos Isus. Unde este, dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până şi ochii şi mi i-aţi fi dat. (Galateni 4:14-15

Pavel nu ne dă detalii cu privire la handicapul lui, dar evident că era ceva care putea să provoace dispreț sau dezgust și să fie o ispită pentru oamenii care îl vedeau și îl ascultau. Putem presupune că aceasta a fost legat de probleme cu ochii, căci imediat spune că galatenii ar fi fost gata să-și scoată ochii și să-i dea lui, așa de mult îl iubeau. 

Eu cunosc un luctăror în Evanghelie deosebit care are handicap fizic. Este Sergiu Rutcovschi. L-am cunoscut încă de la începutul vieții lui cu Hristos. Era student și a venit la grupul de studiu biblic pe care îl conduceam la biserica “Isus Salvatorul” din or. Chișinău. Fiind motivat de Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl studiam, a decis să meargă într-un sat și să facă misiune. El se deplasa cu greu, dar făcea o distanță lungă cu autobusul, apoi mergea pe jos și chiar am auzit despre un caz când copiii din sat au ieșit și își băteau joc de el, numindu-l cu cuvinte murdare și aruncând cu pietre. Aceasta însă nu l-a împiedicat și din dragoste pentru acei oameni a mers și le-a vestit pe Hristos. Apoi, Dumnezeu i-a pus pe inimă dorința să înceapă o misiune de propovăduire a Evangheliei printre persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Mulți oameni care suferă în casele lor au ajuns să-L cunoască pe Hristos prin activitățile organizate de Sergiu și echipa care activează în cadrul misiunii. 

Dumnezeu să-l binecuvânteze pe soțul dvs. să slujească cu toată puterea pe care o are și să nu se lase descurajat de oameni, dar să facă lucrarea cu toată smerenia și ascultarea de cei care îl călăuzesc în Evanghelie.