Păstorul, disciplinarea și Cina Domnului

Întrebare: Este vreun pasaj biblic în care se specifică ce pățesc pastorii sau conducătorii de biserici atunci când pedepsesc pe un membru din biserica lor pe nedrept, interzicându-le să nu participe la Cina Domnului pe durata unui an de zile?

Cina Domnului

Întrebarea Dvs nu specifică detalii asupra acestui caz pentru a da un răspuns complet. Nu cunosc motivul pentru care păstorul a interzis persoanei date să nu participe la Cina Domnului și nu pot spune dacă a fost o decizie dreaptă sau greșită. 

Biblia vorbește când un membru trebuie să se abțină de a participa la Cina Domnului. Membrul bisericii trebuie să se cerceteze înainte de a mânca pâinea și a bea din pahar. 

“Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați.” (1 Cor. 11:28-31)

A mânca pâinea și a bea din paharul Domnului într-un chip nevrednic înseamnă a te face vinovat de un păcat împotriva trupului și sângelui Domnului. De aceea este foarte important ca fiecare membru a bisericii Domnului Isus să se cerceteze pe sine însuși înainte ca să participe la Cina Domnului și dacă a făcut un păcat ce-l osândește, să-l mărturisească și să primească iertare, apoi să mănânce și să bea, având părtășie cu Isus Hristos. Însă dacă membrul a comis un păcat care a ajuns să fie descoperit de pastorul și conducătorul bisericii, membrul va fi cercetat, sau disciplinat de pastorul bisericii pentru binele lui. Cercetarea sau disciplinarea se face cu scopul corectării și îndreptării persoanei ce a păcătuit. Însă, dacă există alte motive personale pentru care pastorul interzice membrului de a participa la Cina Domnului, el va da răspundere înaintea lui Dumnezeu care i-a încredințat să păstorească turma Lui. 

Pentru a înțelege subiectul cu privire la Cina Domnului, vă recomand următoarele articole: Ce este cina Domnului?, Despre interdicția de a lua parte la Cina Domnului.