Scrie în Biblie despre slujba de pastor? Preotul spune că NU…

Întrebare:

Preotul din satul nostru spune că baptiștii și alți evanghelici au pastori, dar în Biblie nu este scris nicăieri despre pastori. Puteți să-mi spuneți care este adevărul? 

Îmi pare rău să vă spun, dar preotul Dvs. nu cunoaște suficient Sfintele Scripturi, căci afirmația lui nu este adevărată. Citez din traducerea Bibliei în versiunea bisericii ortodoxe:

Și El a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alțiii evangheliști, pe alții păstori și învățători, spre desăvârșirea sfinților, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos. (Efeseni 4:11-12)

IMG_4480

Și apostolul Petru a scris în Epistola lui astfel:

Pe preoții cei dintre voi îi rog ca unul ce sînt împreună-preot și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei caelei ce va să se escopere: păstoriți turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetînd-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru cîștig urât, ci din dragoste. ( 1 Petru 5:1-2)

Cred că ați văzut aici cum Petru le spune slujitorilor bisericii să păstorească. Nu este nimic greșit că slujitorii baptiști și ale altor confesiuni se numesc pastori, căci se mai numesc așa și clericii ortodocși. Greșit este faptul că în traducerea Bibliei în versiune ortodoxă s-a făcut o eroare gravă intenționată, când cuvintele episcop și presbiter au fost traduse intenționat cu preot, pentru a îndreptăți preoția sacramentală. Despre aceasta vă invit să citiți aici