Este slujba de pastor menţionată în Noul Testament?

După publicarea articolului “A existat preoția sacramentală în Biserica Apostolilor?“ am primit şi acest comentariu:

Sint de acord ca in Noul Testament nu se întâlneşte in biserica termenul de preot si mai sint de acord ca preoti in general (dar mai sunt si excepti) rătăcesc pe mulți de la adevar. Însa daca e sa ne luam dupa termeni in biserica in Noul Testament nu gasim nici termenul de pastor cum au unele comunităţi evanghelice.

Termenul de “pastor” este unul folosit în Noul Testament.

Hristos a dat pe unii păstori

În Epistola către Efeseni Apostolul Pavel a scris:

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. (Efeseni 4:11-16)

Deci, Hristos a dat în Biserică slujba de păstor şi aceasta pentru desăvârşirea, sau pregătirea (echiparea) sfinţilor în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, adică a Bisericii.

Episcopii au datoria să păstorească Biserica

Când îşi lua rămas bun de la prezbiterii din Efes, Apostolul Pavel le-a zis:

Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. (Faptele apostolilor 20:28)

Prezbiterii trebuie să păstorească Biserica

Apostolul Petru a scris:

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:1-4)

Spre deosebire de ceea ce azi este numită preoţie sacramentală , slujba de pastor a existat în Biserica primară, dar nu indica atât de mult la o poziţie specială cât la datoria de a păstori Biserica şi cei care îndeplineau această slujbă erau numiţi şi prezbiteri şi episcopi.