Partidul Liberal foloseşte campania electorală pentru răspîndirea păgînismului

Ca şi anul trecut, recent, organizaţia de tineret a Partidului Liberal au organizat o conferinţă de presă la care au anunţat că se avântă cu vehemenţă în agitaţie pentru a sărbători Dragobete, o sărbătoare păgână a dacilor.

Lipsă de competenţă istorică

Sergiu Bochean, preşedintele organizaţiei după ce a spus că aceasta este o tradiţie care se trage de la daci, a mai spus:

„În Republica Moldova Ziua Îndrăgostiţilor timp de sute de ani a fost dată uitării.”

Să nu se supere tânărul preşedinte, dar prin această afirmaţie dă dovadă de o incompetenţă totală. Republica Moldova nu are încă nici 20 de ani de la proclamarea independenţei, dar daca trecem chiar şi peste aceasta şi să ne ducem la anul 1359 care este considerat a fi anul fondării statului Moldova. De la fondarea sa, statul Moldovenesc a împărtăşit credinţa creştină şi nu are nimic a face cu zeul dacilor Dragobete, despre care am scris cu un an în urmă în articolul Dragobetele nu este compatibil cu identitatea religioasă a poporului nostru, tot cu prilejul broşurii care era distribuită de tinerii din Partidul Liberal.

Promotori ai tradiţiilor străine

În acelaşi reportaj, Sergiu Bochean a mai spus cu referinţă la Dragobete:

„Ca urmare a ocupaţiei sovietice au fost promovate tradiţii străine”

La ce tradiţii străine se referă d-lui? Nu cumva la ziua Sf. Valentin? Comuniştii nu au promovat această sărbătoare. Iar dacă se referă la Ziua Armatei Sovietice, atunci aceasta nu era o tradiţie străină de ei, pentru că ei, sovieticii şi-au constituit armata în perioada sovietică şi şi-au sărbătorit-o tot atunci. Şi sărbătoarea lor trebuie să se încheie odată cu dispariţia Uniunii Sovietice, iar dacă unor bărbaţi care au făcut serviciul militar în acea armată le face plăcere să sărbătorească ziua respectivă, este alegerea lor. Vreau doar să atenţionez pe tinerii din PL că tocmai ei sunt cei care promovează tradiţii străine, pentru că orice tradiţie idolească şi păgânească este străină şi dăunătoare unei naţiuni creştine, aşa cum spune în Sfintele Scripturi:

De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată; judecaţi voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine. Uitaţi-vă la Israelul după trup: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtăşire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? (1 Corinteni 10:14-22)

Misiune păgână la nivel de ţară

Unu din vorbitorii la conferinţa de presă organizată de OTPL a mai spus:

„Răspândim informaţia pe cât este posibil pe întreg teritoriul Republicii Moldova…”

Apoi a enumerat o listă mare de raioane unde vor merge să distribuie tinerilor pliante şi printre aceste raioane sunt Ungheni, Călăraşi, Şoldăneşti, Anenii-Noi, Edineţ, etc. A mai spus vorbitorul:

„Este foarte important ca tinerii din teritoriu să cunoască importanţa acestei sărbători…”

De ce este importantă această sărbătoare pentru tinerii liberali? Nu cumva doar din motivul că este un prilej de a sfida credinţa în Domnul Isus Hristos pe care o mărturiseşte naţiunea noastră? De ce este atât de importantă pentru PL această acţiune masivă de promovare a păgânismului chiar în plină campanie electorală?

Să ne luptăm pentru credinţă

Autorul Epistolei lui Iuda din Biblie a scris:

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos. (Iuda 1:3-4)

Este o datorie a fiecărui creştin să se lupte pentru credinţa care ne-a fost lăsată de Isus Hristos. De aceea, îndemn pe toţi creştinii să ia atitudine pentru a zădărnici acţiunile oamenilor neevlavilşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostrum şi tăgăduiesc pe Mântuitorul prin faptul că promovează idolatrie.

  • Să nu acceptăm pliantele despre Dragobete care vor fi distribuite de PL.
  • Îndemnăm fiecare biserică să producă pliante prin care să le prezinte tinerilor şi la toată lumea adevărul despre Dragobete, această sărbătoare păgânească.
  • Să nu ne dăm votul pentru Partidul Liberal atât timp cât ne sfidează credinţa
  • Să le spunem la toţi oamenii despre felul cum acest partid promovează păgânismul şi astfel să-i ajutăm pe oameni să facă diferenţa

Să ne păzească Dumnezeu de idoli şi de oamenii neevlavioşi.