Cum vor fi cei recăsătoriţi în raport cu primul partener, în Rai?

Întrebare:

Ajutaţi-mă, vă rog, să dau un răspuns cât mai corect unei doamne. Ea m-a întrebat, dacă se recăsătoreşte (soţul ei a decedat) cu un alt bărbat a cărui soţie tot este decedată, ce se va întâmpla în cazul dacă va ajunge în Rai atât ea cât şi bărbatul cu care doreşte să se căsătorească, iar în Rai va fi primul ei soţ. Sincer să fiu, nu m-am gândit vreo dată cum va fi în Rai relaţia dintre oameni, adică relaţia de mamă-copil, soţ-soţie, frate-soră, etc. Mulţumesc pentru timpul acordat.

O întrebare similară i-a fost pusă Domnului Isus şi el a dat un răspuns complet pe care îl voi trece în continuare. Ca să fie mai clar şi înţeles, voi trece tot contextul acestei întâmplări şi explicaţia dată de Isus:

Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Isus şi I-au pus următoarea întrebare: „Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise: „Dacă moare fratele cuiva şi-i rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui şi să ridice urmaş fratelui său.” Erau, dar, şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit fără să lase urmaş. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă şi a murit fără să lase urmaş. Tot aşa şi al treilea. Şi niciunul din cei şapte n-a lăsat urmaş. După ei toţi, a murit şi femeia. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toţi şapte au avut-o de nevastă.” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. (Marcu 12:18-25)