Până când oamenii vor avea șansa să se pocăiască?

Întrebare:

Necredincioșii vor mai putea reveni la religia adevărului după ce trâmbițele vor suna și Isus va veni după Biserică? Dacă da, până la a câta trâmbiță?

Pocăința va fi posibilă și după revenirea Domnului Isus a doua oară pe pământ, lucru care se va întâmpla după al șaptelea potir (potirele urmează după trâmbițe). Lucrul acesta l-am prezentat în articolul “Va fi posibilă pocăința după răpirea Bisericii?”.

șansa să se pocăiască a omului
Trei cruci și o siluetă

Dar nu numai până la a doua venire a Domnului Isus va fi posibilă întoarcerea oamenilor la Dumnezeu, ci chiar și până la sfârșitul Împărăției de o mie de ani, adică până la judecata de apoi descrisă la Apocalipsa 20:11-15.

Potrivit cu textul de la Isaia 65:19-25, în perioada împărăției de o mie de ani oamenii se vor căsători, vor naște copii. Nu vorbim despre cei care au avut parte de întâia înviere: Biserica, sfinții Vechiului Testament sau biruitorii fiarei, fiindcă ei vor fi ca îngerii în cer și nu se vor căsători. Acei oameni care vor intra prin har în Împărăția lui Dumnezeu după a doua venire a Domnului Isus vor avea șansa de a se alipi de Domnul, ba chiar vor avea mai multe șanse să se alipească de Domnul decât cei care vor trăi până la Împărăția de o mie de ani, fiindcă în perioada Împărăției de o mie de ani diavolul va fi legat ca să nu înșele oamenii (Apocalipsa 20:1-3).

Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plînsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrîni cari să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vîrsta de o sută de ani va fi încă tînăr, și cel ce va muri în vîrstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii, și le vor mînca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentruca altul să le mănînce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mînilor lor. Nu vor munci degeaba, și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămînță binecuvîntată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mînca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărînă. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfînt, zice Domnul”.

Deci, ultima șansă a omului de a se întoarce la Dumnezeu este sfârșitul Împărăției de o mie de ani, când diavolul va fi dezlegat și va înșela pe mulți care vor locui atunci pământul. După aceasta va urma judecata de apoi înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, după care nu va mai fi nicio șansă de restabilire a relației cu Dumnezeu.