Este păcat să mergi la discotecă?

Întrebare:

Mă tot întreb dacă este păcat sa mergi în cluburi? Mă refer la cluburi de dans, nu la cluburi din alea de striptis.

Presupun că întrebi despre discoteci. Nu este bine şi nu se cuvine unui creştin să meargă la discotecă.

Fugi de poftele tinereţii

Aşa i-a spus Apostolul Pavel lui Timotei, ucenicul său:

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)

Este păcat să mergi la discotecă?Discoteca tocmai este un loc parcă intenţionat pentru a trezi  poftele sexuale. Ai văzut ce fel de dansuri se dansează acolo? Şi apoi, nu este secret că, şi drogurile îşi au locul acolo, şi bătăile şi curviile urmează după discoteci. Nu trebuie să mergi acolo nicicum.

Fugi de orice se pare rău

În Epistola 1 către Tesaloniceni, Apostolul Pavel a scris:

Feriţi-vă de orice se pare rău. (1 Tesaloniceni 5:22)

Apoi a mai spus…

Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. (1 Corinteni 6:18)

Şi mai scrie:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Un creştin care doreşte să-şi stăpânească vasul în cinste nu va merge nici odată la discotecă pentru că aceasta este un loc unde tinerii îşi aprind poftele  pentru că nu cunosc pe Dumnezeu.

Nu apuca pe calea păcatului

În Psalmul 1 împăratul David spune:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:1-2)

Iar în cartea Proverbelor lui Solomon tinerii sunt sfătuiţi astfel:

Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele. Ţine sfaturile mele şi vei trăi; păzeşte învăţăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta – ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă. Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis: „Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele. De aceea ţi-am ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt; mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii. (Proverbe 7:1-27)

Oare nu recunoşti în această întâmplare lucruri pe care le vezi la discotecă? Iată doar câteva din ele:

  • băiat fără minte
  • în amurg, seara
  • femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată
  • bună de gură şi fără astâmpăr
  • picioarele nu-i puteau sta acasă: când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă
  • ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis: “… vino să ne îmbătăm de dragoste (sex) până dimineaţă…”
  • tot vorbindu-i ea l-a ademenit
  • a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie

De aceea Dumnezeu spune să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei şi nu rătăceşti pe cărările ei. Iar cărările ei sunt pe la discotecă. Nu ai ce căuta acolo nici odată pentru că discoteca este casa ei, este drumul spre locuinţa morţilor, drumul care pogoară spre locaşurile morţii.