Omul în Adam și omul în Hristos | Lecția 8 | Romani II

Ce îl caracterizează pe omul născut din Adam și omul născut în Hristos? Învățătorul Bibliei, Mia Oglice, explică din Cuvântul lui Dumnezeu natura acestor două tipuri de oameni.