Care este obstacolul care-l împiedică pe Antihrist să nu se descopere decât la vremea lui

Întrebare:

Ce este obstacolul care oprește taina fărădelegii să nu se descopere decât la vremea ei?

De fapt, în textul de la 2 Tesaloniceni 2:6-7 se spune că acest obstacol oprește lucrarea tainei fărădelegii, motiv pentru care omul fărădelegii sau Antihristul nu se poate descoperi decât la vremea lui. Textul spune clar că taina fărădelegii deja lucra la acel moment și obstacolul era în lume. Din contextul acestei epistole și a primei epistole către sfinții din Tesalonic se înțelege că ceea ce trebuie luat de pe pământ înainte de venirea Zilei Domnului este Biserica. De fapt, subiectul acesta apostolul Pavel îl începe cu referire la răpirea Bisericii: “Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră laolaltă cu El (este vorba despre răpirea Bisericii și nu despre a doua venire a Domnului Isus pe pământ pentru Împărăția de o mie de ani)”, eveniment legat de venirea Zilei Domnului. Destinatarii erau bine informați cu privire la evenimentele viitoare și apostolul nu o dată folosește expresia “după cum bine știți” sau “după cum v-am spus când eram la voi”, sau “după cum v-am scris”. Din acest motiv Pavel nici nu găsește de cuviință să se mai repete cu privire la acest „obstacol”. Tesalonicenii la acel moment se confruntau cu o erezie, care spunea că Ziua Domnului a și venit chiar. Dacă această învățătură ar fi fost adevărată și Ziua Domnului chiar ar fi venit, aceasta ar fi însemnat că ei, sfinții din Tesalonic, au probleme foarte mari: ori răpirea Bisericii a fost și ei nu au fost găsiți vrednici de Isus și au rămas pe pământ, ori Evanghelia vestită lor a fost o minciună… De aceea, apostolul le scrie și le amintește că Ziua Domnului nu va veni înainte ca să se descopere omul fărădelegii, iar el nu se va descoperi înainte ca să fie răpită Biserica, adică înainte ca să fie înlăturat obstacolul care nu permite tainei fărădelegii să lucreze în așa fel ca să se descopere omul fărădelegii.

Cît privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strîngerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, protivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, cînd eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decît la vremea lui. Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum, să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiți. (2 Tesaloniceni 2:1-10).

Din acest text vedem clar că omul fărădelegii Se va descoperi după răpirea Bisericii și va fi nimicit la a doua venire a Domnului Isus, lucru care ni-l confirmă și textul de la Apocalipsa 19:11-20. În perioada activității fiarei sau Antihristului, timp în care Dumnezeu Își va revărsa mânia pe pământ, Biserica va fi în ceruri împreună cu Domnul Isus și apoi, la a doua venire a Domnului Isus pe pământ, îl va urma pe Domnul Isus și vor împărăți cu El pe pământ o mie de ani. (Apocalipsa 19, 20)

Obstacolul care împiedică pe antihrist să se descopere